Episodul de la granița României, în care politiștii de frontieră sunt implicați în infracțiuni de corupție  la granița României, este un capitol într-un studiu comun realizat de Directia Națională Anticorupție (DNA) si Direcția Generală Anticorupție (DGA), finalizat la sfârșitul anului 2020: „Diagnoza faptelor de coruptie în care au fost implicați angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.”

 Continuăm astăzi să vă oferim fragmente din acest studio considerând că o parte din paginile acestui studiu se referă probabil și la cadre din MAI , angajați ai Insctoratelor de pe teritoriul județului Giurgiu …

Exemple de colaborare a cadrelor MI cu infractorii

DNA publică trei exemple de colaborare a cadrelor MI cu infractorii, după cum urmează:

1. În cadrul unor întâlnirii informale, în locuri publice, polițistul a înmânat direct beneficiarului, ca urmare a unei cereri anterioare, un plic continuând o notă de redare și l-a informat verbal că în urma verificărilor pe care le-a efectuat, numele acestuia nu apare în lucrări sau solicitari de interceptări ale serviciului pe care îl conducea.

2. Politistul se deplaseaza la domiciliul beneficiarului și îi înmânează personal, pe suport hârtie, informațiile care – la momentul respectiv – nu erau destinate publicității.

3. Obține de la un judecător cu care se afla în relații de amiciție, informații cu privire la emiterea unor mandate și obiectul respectivelor mandate și le divulgă persoanelor interesate.

Concursurile de angajare câștigate de…rude!

Analiza DNA scoate a iveală si alte lucruri. De exemplu, exercitarea formală sau deficitară a obligațiilor de control – „Toți am venit aici pentru bani … toți fac trafic cuțigări” – extras  din rechizitoriu.

În ceea ce priveste promovarea concursurilor de recrutare din sursa externă, era știut faptul că acestea erau câștigate de persoane cunoscute sau rude :  „Hai să fim sinceri că dacă numărăm alții câte neamuri au în unitate…” – extras din rechizitoriul DNA.

Lipsa internalizării normelor deontologice, a unui sistem de valori morale ori inversarea acestor valori; de exemplu: folosirea de catre angajații MAI a unor termeni precum „omenie”, „îngăduință”,generozitate”, în referire la celelalte părți implicate în săvârșirea faptei de corupție.

Agresivitatea manifestata de unii angajați ai MAI în obținerea foloaselor prin constrângerea persoanelor, folosindu-se de autoritatea funcției deținute (exemplu: anumiți polițisti de frontieră luau banii oferiți cu titlu de mită într-un mod direct, fără niciun fel de ascunzișuri, uneori negociind cu traficanții valoarea mitei, iar în cazul unor neîntelegeri îi speriau cu efectuarea unui control drastic, care ar fi putut să aibă ca finalitate confiscarea vehiculului).

În centrele de reținere și arest era cunoscut faptul că lucrătorii acceptă diferite sume de bani pentru oferirea unor condiții mai bune de arest, introducerea unor cantități mai mari de alimente si băuturi si facilitarea corespondenței cu persoane din exterior.
Pe domeniul Politiei Rutiere, era de notorietate faptul că pe anumite sectoare de drum infracțiunile de luare de mită reprezentau o practică a polițiștilor.

(Va urma)