Dragi cititori, ne aflăm la câteva zile distanță de una dintre cele mai mari sărbători a Ortodoxiei și anume: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri”. Ne dorim ca în aceste zile premergătoare sărbătorii să readucem sub lumina reflectoarelor câteva repere despre acești doi „trimiși” ai lui Dumnezeu.

Astăzi ne vom îndrepta atenția doar către Sfântul Arhanghel Mihail  care  mai este numit în cântările Bisericii Ortodoxe ‘Mare Voievod’ sau ‘Arhistrateg al puterilor cerești’, fiind considerat conducătorul cetelor îngerești. Acest Sfânt Înger este înfățișat în iconografia bisericească în chip de oștean purtând o sabie de foc, semn că el vestește dreptatea Lui Dumnezeu și este ajutor pentru creștini în vreme de încercare. În plus, Arhanghelul Mihail, a fost rânduit de Dumnezeu alături de heruvimi să păzească intrarea în Rai după căderea în păcat a protopărinţilor noştri, Adam și Eva.

Despre Sfântul Arhanghel Mihail se mai cunoaște faptul că a luat cuvântul atunci când o parte dintre îngeri, conduși de către Lucifer, s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, dorind să-I ia locul. Conform Sfintei Tradiţii, Arhanghelul a întrebat atunci „mi-ke-El?” (n.r. ebraică), adică Cine este ca Dumnezeu? (n.r. mi – care, ke – ca, El – Dumnezeu), de aici tragem concluzia că numele Mihail, Mihaela, etc., înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”. Această întâmplare nu se termină aici, iar Arhanghelul Mihail, în fața cetelor îngerești a adăgat: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”. Această formulă este folosită și rostită pănă în prezent în cadrul Sfintei Liturghii de către preot înainte de Simbolul de credință sau Crezul, după cum mai este numit. Această frază înseamnă că la Sfânta Liturghie nu trebuie să fim speriați ci să stăm cu tot respectul și cuviința de care putem da dovadă în fața lui Dumnezeu, dar și în pace, adică cu sufletul liniștit, precum Însuși Mântuitorul a spus, ca atunci „când aducem darul la altar să fim mai întâi împăcați cu frații noștri”.

MDB