Legea vânzării terenurilor agricole 2020 – modificată din nou, de data aceasta prin Ordonanță de Urgență! Guvernul României a publicat pe agenda ședinței de joi – 5 noiembrie, un proiect de Ordonanță de Urgență prin care să reglementeze situația suprafețelor agricole scoase la vânzare înainte de intrarea în vigoare a noii legi, adică înainte de 13 octombrie 2020, și care la acest moment sunt în blocaj din cauza vidului legislativ. Proiectul de OUG nu menționează prorogarea vreunui termen ce ține de noile condiții pentru care Ministerul Agriculturii ar fi trebuit să emită normele de aplicare la 15 zile de la data intrării în vigoare a noii legi. Chiar și în cazul a 15 zile calendaristice, termenul a expirat pe 3 octombrie”, ne spunea directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu, Petra Ochișor.

Proiectul de OUG pentru modificarea Legii 175/2020 conține un singur articol: ”Prin derogare de la prevederile tezei finale a alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 14 august 2020, cererile depuse până la intrarea în vigoare a acesteia se supun legislației în vigoare la data depunerii lor. Contractele de vânzare se încheie în baza avizelor finale sau adeverințelor eliberate ca urmare a cererilor depuse până la data intrării în vigoare a Legii nr. 175/2020 și se supun legislației aplicabile la data depunerii cererilor”.

Prin Legea nr. 175/2020 au fost aprobate modificările și completările Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prin care au fost stabilite condiții și termene limitative pentru aplicarea acestei proceduri.

Din data de 13 octombrie, de când a intrat în vigoare Legea 175/2020, în lipsa normelor de aplicare ce nu au fost încă emise de MADR, notarii au încetat să mai încheie contractele de vânzare-cumpărare. Vidul legislativ i-a afectat cel mai mult pe cei care erau în procedură de vânzare pe vechile reguli și care nu au mai putut încheia tranzacțiile”, mai spunea directorul DAJ Giurgiu.

Proiectul de OUG, chiar dacă este adoptat în forma prezentată de Guvernul nu rezolvă decât parțial problema blocajului de pe piața terenurilor agricole. Adică deblochează doar vânzările inițiate înainte de 13 octombrie, în timp ce pentru cele care trebuie încheiate pe noua legislație, în continuare nu sunt norme în vigoare.

(Jurnal)