PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 28 IULIE 2022

I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.283/26.07.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.282/26.07.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.274/19.07.2022 privind aprobarea restricționării circulației auto pe un sector de drum din municipiul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

(Jurnal)