Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din data de 19 septembrie 2022

0
292

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2022

  1.    PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.327/14.09.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Calagiu Gheorghe și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. Proiect de hotărâre nr.329/14.09.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

3. Proiect de hotărâre nr.333/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în Municipiul Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

(Jurnal)