În afara Ilfovului și Iașiului restul județelor României trec de pragul de cel puțin un pensionar din 4 adulți, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Cel mai vulnerabil din acest punct de vedere (al raportului dintre pensionari și populația de peste 18 ani) este Hunedoara, cu circa 40% pensionari din totalul adulților. La polul opus se află Ilfov (sub 20% pensionari din totalul celor maturi) și Iași, aproape de pragul de care vorbeam mai sus (24,4%). La acest moment Giurgiu înregistrează 24.92%la ponderea numărului de pensionari în populația adultă.

Pentru populația rezidentă în vârstă de 65 de ani şi peste, este anticipată o creștere numerică continuă.

Ponderea populației rezidente vârstnice în total populație rezidentă va crește în următorii 50 de ani, în varianta medie, de la 18,7% la 28,6%, iar ponderea tinerilor se va reduce de la 15,7% la 14,8%, ceea ce va duce la accentuarea gradului de îmbătrânire demografică a populației României.

În varianta intermediară ponderea populației rezidente de 65 de ani şi peste în total populație rezidentă va crește între anii 2019 și 2070 de la 18,7% la 28,9%. Indicele de îmbătrânire la nivelul țârii în această variantă va fi în 2070 de 189 vârstnici la 100 tineri.

La nivelul județelor, ponderea populației vârstnice va oscila între 41,2% (Gorj) și 19,6% (Vaslui). Populația de 65 de ani și peste reprezintă o categorie socială vulnerabilă, cu probleme specifice în raport cu celelalte segmente sociale. Asigurarea necesităților populației vârstnice cu resurse pentru un trai decent presupune o gamă largă de preocupări, atât în plan economic, cât și pe plan social și psihosocial.

Premisele pesimiste ale unui dezechilibru demografic grav al țârii în viitor sunt deja vizibile, anticipând posibile consecințe negative economice și sociale în general, pe piața forței de muncă, în aplicarea și funcționarea corespunzătoare a sistemului de pensii, a serviciilor de sănătate și a celor de protecție socială, în asigurarea echilibrului în cadrul balanței de venituri și cheltuieli bugetare ale statului, precum și ale fiecărei gospodării a populației.

Județul Gorj și Vâlcea vor fi, în 2070, zonele cele mai “îmbătrânite” cu ponderi de peste 39,0% din populația rezidentă totală proiectată. În varianta intermediară ponderea populației rezidente de 65 de ani și peste în total populație rezidentă va crește între anii 2019 și 2070 de la 18,7% la 28,9%. Indicele de îmbătrânire la nivelul țârii în această variantă va fi în 2070 de 189 vârstnici la 100 tineri.

Populația de 65 de ani şi peste reprezintă o categorie socială vulnerabilă, cu probleme specifice în raport cu celelalte segmente sociale. Asigurarea necesităților populației vârstnice cu resurse pentru un trai decent presupune o gamă largă de preocupări, atât în plan economic, cât și pe plan social și psihosocial.

Municipiul Giurgiu, conform acelorași date statistice privind populația rezidentă la orizontul anilor 2070 (Grupa de vârstă 65 +), în variantă medie, va fi de 38.187 cetățeni, adică printre cele mai mici din țară, ultimul fiind Tulcea cu 23.508…

Accentuarea îmbătrânirii populației, însoțită de creșterea speranței de viață a populației, determină schimbări structurale în cadrul populației vârstnice prin creșterea numerică a grupei, ”vârsta a patra” și anume ”cei mai vârstnici vârstnici”, persoane de peste 80 de ani.

În perspectiva anului 2070 populația rezidentă de 80 de ani și peste va crește cu 655.000 persoane în varianta medie și cu 789.000 persoane în varianta intermediară. În cadrul populației rezidente de 65 de ani şi peste, ponderea populației de 80 de ani și peste va crește de la 25,3% (2019) la 41,6% (2070) în varianta medie și la 43,0% în varianta intermediară.

(Jurnal)