Inspectoratul Școlar Județean ne informează care au fost rezultatele finale obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) – 2022.

La nivelul județului Giurgiu situația statistică se prezintă astfel:
– 83 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 (41,70%)
– 73 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 (36,68%)
– 43 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 (21,6%)

Menționăm ca pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

(Inspectoratul Școlar Județean)