„România va primi în total 31,5 miliarde de euro din partea Politicii de Coeziune în perioada 2021-2027, după ce Comisia Europeană a adoptat acordul de parteneriat menit să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a regiunilor din țara noastră, precum și tranziția verde și digitală. Fondurile UE vor sprijini, de asemenea, dezvoltarea unei economii românești competitive, inovatoare și orientate către export.

Acordul de parteneriat cu România acoperă finanțarea politicii de coeziune, a Fondului pentru o Tranziție Justă și a Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură (FEAMPA), precum și punerea în aplicare a acestor investiții pe teren. Acesta este un document strategic pentru programarea investițiilor din fondurile UE, care acoperă 8 programe regionale și 9 programe naționale.

Acordul de parteneriat cu România este cel de-al 18-lea acord adoptat.

Cele 31,5 mld. de euro sunt împărțite pe șase direcții de investiții:

– 4,33 mld. de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru creșterea competitivității economice și a nivelului de digitalizare în rândul populației, al IMM-urilor și al administrației publice.

– 6,75 mld. de euro din FEDR, din Fondul de Coeziune și din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) pentru investiții în tranziția ecologică, în special în sectoare precum energia verde, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversității, crearea de spații verzi, gestionarea riscurilor, măsuri de mobilitate urbană durabilă și atenuarea impactului social și economic al tranziției verzi în regiunile cele mai afectate de eliminarea treptată a cărbunelui și a lignitului.

– 2,3 mld. de euro pentru modernizarea sistemului de sănătate, în special pentru asigurarea accesului cetățenilor la servicii de sănătate și pentru îmbunătățirea calității, a eficacității și a rezilienței sectorului medical.

– 7,2 mld. de euro din Fondul de Coeziune și din FEDR pentru investiții în transportul durabil, cu accent pe dezvoltarea unor mijloace de transport multimodale și mai durabile, precum trenurile.

– 14,1 mld. de euro din Fondul social european Plus (FSE+) pentru ocuparea forței de muncă, competențe și combaterea sărăciei, mai exact:

– 7,3 mld. de euro pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii, cu un accent special pe scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor, pe o educație de calitate și favorabilă incluziunii, pe dezvoltarea de noi competențe și pe formare.

– 3,5 mld. de euro pentru dezvoltarea antreprenoriatului social și pentru sprijinirea consolidării capacităților în rândul partenerilor sociali și al organizațiilor societății civile. Fondul va îmbunătăți accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, reducând rata de părăsire timpurie a școlii. Va fi, de asemenea, îmbunătățită relevanța a educației și formării profesionale (EFP) și a învățământului terțiar pentru piața muncii.

– 3,3 mld. de euro pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor și a deprivării materiale.

– 162,5 milioane de euro din FEAMPA pentru pescuit și acvacultură durabile, conservarea resurselor biologice acvatice din Marea Neagră și aplicarea activităților de control al pescuitului”.

(Dan MOTREANU- europarlamentar și vicepreședinte PNL)