Comunicat de presă HR Technology 01.02.2020

0
143
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Titlu proiect: HR Technology POCU/464/3/12/127018

01.02.2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

ASIGURĂ SUCCESUL COMPANIEI TALE PRIN PERFECȚIONAREA ANGAJAȚILOR!

 Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii PIMM Prahova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Smart Europe 2020 și Aleron Training Center anunță începerea implementării proiectului HR TECHNOLOGY – POCU/464/3/12/127018.

Obiectivul general al proiectului este promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă din regiunea Sud-Muntenia și vine în sprijinul IMM-urilor și a angajaților acestora prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor angajaților, necesare pentru adaptare la dinamica economiei.

Activitățile proiectului se derulează pe o perioadă de 18 luni, 09 martie 2020 – 8 septembrie 2021, în regiunea Sud-Muntenia, și vor consta în organizarea a:

  • 4 ateliere de inovare;
  • 7 cursuri de competențe avansate în utilizarea tehnologiei informației și comunicării;
  • 7 cursuri de tehnici de vânzare și negociere;
  • 10 proiecte de învățare la locul de muncă.

Grupul țintă

În proiect se pot înscrie IMM-urile și angajații acestora, care activează în regiunea Sud-Muntenia și își desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC. Sunt excluse persoanele care asigură managementul strategic al întreprinderilor, care ocupă poziții de management, fac parte din departamentul de resurse umane sau sunt antreprenori.

Rezultatele principale ale proiectului:

  • 336 persoane certificate, care și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe/competențe/aptitudini urmare a sprijinului primit;
  • 10 companii care au introdus programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului: 2.250.367,00 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.882.404,11 lei

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Specialist Promovare și Organizare evenimente: Daniela Popescu, 0724.232.223, proiecte.pimmph@gmail.com,

Pentru informații suplimentare și procedura de înregistrare la cursuri, vizitați site-ul https://pimmph.ro/hrtechnology/ sau contactați-ne la:

0721.929.343, e-mail: adriana.horne@smarteurope.ro – persoană de contact Horne Adriana – pentru înscrierea la cursul de competențe avansate în utilizarea tehnologiei informației și comunicării;

0743.180.623, e-mail: aurelia.cristian@aleron.ro – persoană de contact Aurelia Cristian – pentru înscrierea la cursul de tehnici de vânzare și negociere.

Comunicatul in format .pdf poate fi descărcat aici