Ultima ședință a vechiului Consiliu Județean a adus abrogarea unei hotărâri date în urmă cu 10 ani

0
527

În ultima ședință, din 22 septembrie, consilierii județeni au aprobat, printre altele, revocarea unei hotărâri anterioare, după cum urmează:

Art.1. — Se revocă dreptul de administrare al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu asupra suprafeței utile totale de 16,12 mp, conform Lotului 27/2 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu.

Art.2. — Începánd cu data prezentei Hotărârea nr.33 din 26 februarie 2010 privind darea în administrare a suprafeței utile totale de 16,12 mp, conform Lotului 27/2 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat in domeniul privat a1 județului Giurgiu, Consiliului Local Municipal Giurgiu, cu obligația asigurării activității de cabinet medical stomatologic pentru copii școlari își încetează aplicabilitatea.

Art.3. — Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.