În aceste zile v-am prezentat fragmente dintr-un studiu comun realizat de Directia Națională Anticorupție (DNA) si Direcția Generală Anticorupție (DGA), finalizat la sfârșitul anului 2020: „Diagnoza faptelor de coruptie în care au fost implicați angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.”

 Este vorba, așa cum am arătat în episoadele anterioare,  despre Episodul de la granița României, în care politiștii de frontieră sunt implicați în  infracțiuni de corupție la granița României.

 Astăzi vă oferim  ultima parte a acestui studiu, cu concluziile finale ale organelor de anchetă și totodată cu recomandările DNA pentru stoparea acestui flagel, al corupției .

 Recomandările DNA

– Luând în considerare fenomenul coruptiei manifestat la nivelul MAI considerăm necesară concentrarea eforturilor pe implementarea unor măsuri de prevenire si/sau control care sa se adreseze direct vulnerabilitatilor identificate, în special factorilor organizaționali;

– Adoptatea unei atitudini proactive, atât de catre personalul cu functii de conducere, cât si de personalul de execuție, astfel încât sa se asigure mecanismele interne de autoreglare prin semnalarea timpurie a oricăror compartamente de risc;

– Intensificarea/concentrarea activitatilor informativ – operative cu privire la zonele de risc identificate și valorificarea într-un termen cât mai scurt a informatiilor obținute cu privire la săvârșirea unor infractiuni de corupție. Din cele mai multe cazuri analizate reiese o perioadă lungă de timp scursă între debutul activității infractionale si momentul sesizării faptei;

– Continuarea implementarii politicilor anticorupție la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

– Îmbunătățirea capacitatii de control, prin stabilirea unor planuri privind realizarea controalelor inopinate prin constituirea unor echipe mixte, cu angajați ai altor instituții având atribuții în același sector de activitate și/sau parteneri din statele vecine (în cazul Politiei de Frontieră);

– Prioritizarea actiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la coruptie;

– Responsabilizarea pesonalului de conducere de la toate nivelurile ierarhice din structurile MAI, cu privire la puterea exemplului personal oferit subordonatilor de către aceștia, în ceea ce privește respectarea valorilor etice ale organizatiei, adoptarea unui comportament congruent acestor valori si sustinerea unui climat organizational în care să existe „toleranță ” 0” față de incidentele de integritate;

– Asigurarea resurselor necesare în vederea funcționarii optime a echipamentelor tehnice/sistemelor informatice utilizate în activitatea structurilor, pentru a evita exploatarea eventualelor limite sau disfunctionalități de către persoanele interesate;

– Luând în considere perfectionarea continuă a modurilor de operare utilizate de către persoanele interesate în săvârsirea unor fapte de corupție, se impune adaptarea permanenta si îmbunătățirea sistemelor, metodelor si tehnicelor de control si supraveghere a modului în care se desfasoara activitatile identificate ca fiind vulnerabile, în special pe domeniile analizate în prezenta cercetare;

– Îmbunătățirea cadrului normativ și organizarea unei evidente informatizate a funcțiilor exercitate de polițisti și militari în mediul privat;

– Identificarea indicatorilor de risc si stabilirea unor instrumente de monitorizare, inclusiv a accesului neautorizat la bazele de date existente. Spre exemplu, monitorizarea prelucrării datelor cu caracter personal în bazele de date disponibile la nivelul structurilor;

– Reevaluarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 991/2005 privind Codul de etica si deontologie al politistului;

– Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice si de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice din MAI.

(Jurnal)