Dragi cititori, suntem la doar doua zile distanță de marea sărbătoare a tuturor puterilor cerești și anume: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri”. Astazi ne dorim să vă reținem atenția pentru câteva minute pentru a descoperi cine este Arhanghelul Gavriil și cum s-a implicat și cum se implică în viața noastră.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Dumnezeu a comunicat cu omenirea prin multe mijloace, direct sau indirect. Aflăm însă, că a folosit și un mesager, un poștaș ales, care a transmis mesajele Sale către destinatari iar acesta este Arhanghelul Gavriil. Acesta a fost trimis pentru a vesti Sfântului Prooroc Daniil eliberarea poporului evreu din Babilon şi timpul venirii lui Mesia. De asemenea, Gavriil a vestit Sfântului Zaharia, naşterea Sfântului Ioan Botezătorul dar se mai spune că Arhanghelul Gavriil îl învăţa în pustie să scrie cărţile Facerii pe Sfântul Prooroc Moise.

Dar poate cel mai important mesaj dus de către Arhanghelul Gavriil a fost momentul când, la Buna Vestire, Sfântul Arhanghel Gavriil a întâmpinat-o pe Maica Domnului cu o floare de crin şi cu vestea minunată că ea, Fecioara Maria, avea să-L aducă pe lume pe Mântuitorul nostru, Pruncul Iisus: „Eu sunt Gavriil şi am fost trimis ţie să-ţi binevestesc acestea  (Luca 1,19). Astfel, el a fost personajul-cheie în vestirea către omenire a Întrupării Domnului Iisus Hristos. Tot el va fi cel care va vesti A doua Venire a Domnului, suflând într-o trâmbiță. În plus, acesta a condus corurile îngerilor care s-au pogorât și au cântat în noaptea Nașterii Domnului, în ieslea cea smerită: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire!”.

Numele de Gavriil în ebraică înseamnă: „Dumnezeu este puternic”. Acest nume ne arată nu doar că Dumnezeu este Atotputernic, ci şi că omul îşi găseşte puterea în Dumnezeu, adică în credinţă şi iubire necondiționată care ne va da puterea de a trece peste orice greutate, fie ea și o pandemie!

 

MDB