Pentru mine, ca parlamentar, acest lucru este o prioritate și îl pot realiza colaborând cu instituțiile care au atribuții în domeniu.

Am participat, astăzi, în calitate de vicepreședințe al Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci din Camera Deputaților, la conferința cu tema „Rolul Instituțiilor Supreme de Audit (SAI) în îmbunătățirea planificării strategice guvernamentale în beneficiul cetățenilor”.

Curtea de Conturi a României implementează, în calitate de partener, proiectul “Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană și vizează sprijinirea a 7 ministere în elaborarea planurilor strategice instituționale (PSI) și în corelarea acestora cu bugetul pe programe.

În cadrul dezbaterilor, am explicat că buna guvernare în beneficiul cetățenilor se face prin acțiuni clare, eficiente pe baza unor obiective de calitate și cu o atentă monitorizare a gradului de îndeplinire a acestora.

Planificarea strategică instituțională este menită astfel să asigure și să reflecte obiectivele, politicile și programele la nivel de sector pe care instituția le planifică pe o anumită perioadă, de obicei de 4 ani, asigurându-se și planificarea bugetară pe termen mediu pentru implementarea și obținerea rezultatelor dorite.

Cercetarea de până acum, din câte am văzut, a produs rezultate relevante pentru planificarea strategică instituțională prin analize diagnostic privind execuția bugetară și evaluarea gradului de implementare a bugetării prin programare în instituțiile analizate; prin regăsirea punctelor slabe ale instituțiilor chiar în deficiențele/neregulile din activitatea instituțiilor în cadrul obiectivelor misiunilor de audit al Curții de Conturi – tocmai de aici, rolul important pe care acesta îl are în planificarea strategică instituțională, inclusiv prin analizarea gradului de implementare a recomandărilor formulate de Curtea de Conturi.

Prin rapoartele de follow-up efectuate de auditori și verificarea modului și a gradului în care recomandările au fost implementate (în special cele din cadrul misiunilor de audit al performanței) se poate crește performanța în planificarea strategică instituțională.

Instituțiile din România trebuie să cunoască o îmbunătățire a modului de utilizare a resurselor (financiare, umane, informaționale) alocate prin prisma respectării principiilor legalității, economicității, eficienței și eficacității.

Gabriala Horga –  Deputat PNL de Giurgiu.