Comunicat de presă: În referire la contractul de prestări servicii salubritate pentru Tribunalul Giurgiu!

0
390

În baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și a Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, Tribunalul Giurgiu are încheiat un contract de prestări servicii de salubritate având ca obiect colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor municipale solide, așa cum sunt acestea definite de art. 17 alin. 1 litera a și f din cadrul Legii  nr. 211/2011, cu excepția reziduurilor toxice, periculoase sau cu regim special, cu respectarea standardelor și normativelor în vigoare.

Prestatorul serviciilor de salubritate este societatea ROSAL GRUP SA, cu sediul în București, strada Turturelelor, nr. 11 A, cu care Tribunalul Giurgiu are încheiat contract din data de 15.02.2019 pe o durată nedeterminată.

Conform contractului mai sus menționat, colectarea deșeurilor se realizează în euro containere primite sub formă de închiriere de la prestator iar ridicarea acestora  se realizează săptămânal, în zilele de luni, miercuri și vineri.

 Criteriul după care se efectuează taxarea de către societatea de salubritate este cantitativ, și anume tarif pe metru cub de reziduuri colectate și nu după numărul de salariați.

Cu titlu informativ, ultima factură emisă către instituția noastră, în dată de 30 aprilie 2021, are o valoare aproximativă de 4000 ron.

Subliniem și faptul că Tribunalul Giurgiu nu figurează că având facturi restanțe emise de către Rosal Grup SA.

Prin urmare, facem un apel către reprezentanții administrației publice locale, ca, anterior lansării unor informații în spațiul social-media cu privire la activitatea administrativă a Tribunalului Giurgiu, să solicite acestei instituții materialul informativ necesar, fiind cea mai sigură sursă!

CONSILIER
CRISTINA GABRIELA DRAGOMIR