Primăriile din județul Giurgiu își pot îndruma tinerii șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani să se înscrie în proiectul cofinanțat prin Fondul Social European prin „Programul Capital Uman”. În acest sens, Primăria comunei Frătești a publicat pe pagina sa de Facebook informații care pot fi utile celor interesați să urmeze cursuri de calificare la finalul cărora pot obține diplome recunoscute în meseriile pentru care au optat.

Proiectul „Noi educăm, voi evoluați!” oferă cursuri de formare și calificare profesională, dar și sprijin pentru a găsi un loc de muncă potrivit nevoilor fiecăruia. Acest proiect are ca rezultat scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor și incluziunea socială.

Proiectul „Noi educăm, voi evoluați!” are ca obiectiv general creșterea gradului de ocupare al 1.060 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Publice de Ocupare din regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piață muncii a tuturor celor 1060 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 467 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 954 tineri vor obține un certificat de calificare).

Astfel, proiectul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani care nu sunt încadrați în niciun program educațional sau de formare NEETs.

Principalele beneficii pe care le poți obține prin accesarea acestui program sunt:

  • obținerea unei calificări certificată printr-o diplomă de calificare

  • posibilitatea angajării în baza diplomei obținute

  • obținerea unui ajutor financiar la finalul obținerii diplomei de calificare

Un aspect important este faptul că poți scrie un proiect prin care să descri o idee de afacere pe care dorești să o implementezi și poți obține o finanțare de 25.000 € (sumă nerambursabilă).

Participanții care vor să înceapă o afacere pe cont propriu, prin înfiinţarea unei întreprinderi sau PFA, vor beneficia de servicii de consiliere în vederea dezvoltării şi finalizării planurilor de afaceri.

Tinerii care vor să urmeze aceste cursuri pot alege dintre următoarele programe de formare profesională:

  • confecționer, lucrător în cultura plantelor, administrator pensiune turistică, comerciant, vânzător, zidar, pietrar, operator introducere, validare și prelucrare date, etc.

Documentele necesare înscrierii sunt: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie adeverință sau diplomă de la ultima școală urmată, adeverință medicală, sau după caz, copie buletin sau CI părinte.

Cei ce doresc să aplice pentru acest proiect pot solicita detalii la adresa de e-mail: proiect.neets@gmail.com

(Ana Magheru)