Primăria Giurgiu: ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

0
77

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: GIURGIU

Denumire UAT: GIURGIU

Sectoare cadastrale: 2, 25, 26, 27, 28

O.C.P.I. Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2, 25, 26, 27, 28din UAT Giurgiu, pe o perioadă de 60 de zilecalendaristice, conformart. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dată de început a afișării : 23.09.2022

Dată de sfârșit a afișării : 21.11.2022

Adresa locului afișării publice : Sediul primăriei municipiului Giurgiu din bld. București nr.49-51, intrarea din bld.C.F.R. spațiul aferent camerei nr. 21 (BiroulAgricol).

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei municipiului Giurgiu și pe site-ul ANCPI.

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

(Jurnal)