Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din data de 8 iulie 2022

0
303

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 8 IULIE 2022

 I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.263/06.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru ședința extraordinară din data de 08 iulie 2022:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

    2. Proiect de hotărâre nr.261/06.07.2022 privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.264/07.07.2022 privind aprobarea încheierii unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. privind eșalonarea debitului:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

II. INFORMĂRI:

  1. Informare privind obligațiile de plată ale UAT Giurgiu la data de 30 iunie 2022, precum și necesarul de cheltuieli al direcțiilor de specialitate de suplimentare a prevederilor bugetare pe trimestrul IV 2022.

(Primăria municipiului Giurgiu)