Din această lună Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu are un nou director. Îl cheamă Dragu Remus, este în vârstă de 50 de ani, și își desfățoară activitatea în ITM încă din anul 2.000 , ca inspector de muncă în cadrul Compartimentului”Corp Control de Relații de Muncă”.

Din 2017, prin reînființarea unui nou Compartiment, cel de ”Muncă Nedeclarată”, a lucrat ca inspector până  la numirea sa recentă în postul de director.

Numirea s-a făcut cu data de 2 iunie, pentru exercitarea temporară a funcției de inspector șef, până la revenirea în activitate a titularului de post – ne-a  precizat directorul Dragu.

Întrebat care sunt primele lucruri de care se va ocupa în noua sa funcție, acesta ne-a spus:

Evident că voi continua activitatea de până acum…Sunt proiecte, sunt planuri de activitate la nivel de Inspecție, întocmite și transmise anual către noi…avem planurile de control organizate de către mine și adjuncții mei, avem acțiuni în desfășurare cu Inspectoratul General de Imigrări (IGI) în ceea ce privește încadrarea în muncă a cetățenilor străini, o activitate ce se desfășoară pe tot timpul anului.

 La toate acestea se adaugă Petițiile venite din partea angajaților și angajatorilor, pe care le luăm în calcul la stabilirea programului de control. Mai sunt adresele de la alte instituții, respectiv Poliție, o instituție ce ne solicită sprijinul și prezența în echipe comune pentru a verifica anumite aspecte legislative, pe partea de relații și Securitate în muncă.

Drepturile salariale ale angajaților, cele mai reclamate

Cele mai frecvente petiții primite la sediul ITM, ne spunea directorul Remus Dragu, sunt cele pe drepturi salariale și eliberarea documentelor de încetare a contractelor de muncă.

 La acestea se pot adăuga și cele privind drepturile concediilor de odihnă neefectuate, ale salariaților.

Pe locul secund, în ceea ce privește numărul de petiții/reclamații se găsește ”munca nedeclarată”. A nu se confunda însă cu munca la negru…În 2017, printr-o Ordonanță de Guvern, nr. 53, s-a modificat Codul Muncii, munca nedeclarată fiind definită sub mai multe aspecte, inclusiv programul redus de muncă, lucrul peste programul stabilit în cadrul contractului de muncă (în cazul contractelor cu timp parțial), netransmiterea în termen a contractelor în registrul electronic cu ocazia verificării și identificării în teren a unui asemenea aspect sau neîncheierea în forma scrisă, care și ea  este o altă formă a muncii nedeclarate.

Munca la negru noi o definim ca fiind cea fără contract de muncă. Așa se face că nu există ca termen, ”muncă la negru”, ci doar muncă nedeclarată – mai preciza noul director al ITM Giurgiu.

Munca ”subdeclarată”

Și mai nou, din luna ianuarie a acestui an, avem ”munca subdeclarată”. La nivel de Inspecție se lucrează la o metodologie, împreună cu compartimentul antifraudă. În baza metodologiei avem obligația să elaborăm procedura de muncă subdeclarată.

Mai pe înțelesul tuturor asta însemnând diferența de bani ce se constată cu ocazia controlului efectuat de ITM, între  fișa de identificare pe care o solicităm salariatului și documentele contabile prezentate cu ocazia  controlului. Ne referim evident la ștate de plată și Declarația 112. În felul acesta documentele contabile trebuie să corespundă cu ce a declarat salariatul. Dacă este pe mai mult atunci se încadrează pe muncă nedeclarată… ne-a  precizat proaspătul director al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu, care în doar câteva minute, prin explicațiile date, ca din manual, ne-a convins că este omul potrivit pentru această funcție.  

(Florian Tincu)