Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 21.10.2020, în ședință online, a aprobat următoarele măsuri:

  • Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din  satul Bucşani – comuna Bucşani, satul Călugăreni – comuna Călugăreni, satul Comana – comuna Comana, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Joiţa – comuna Joiţa, satul Oinacu – comuna Oinacu, din judeţul Giurgiu unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile se încadrează în intervalul 1,5 – 3/1.000 de locuitori.
  • Se aprobă scenariul 3 pentru unităţile de învăţământ din  satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Grădinari – comuna Grădinari, satul Izvoarele – comuna Izvoarele, satul Ghionea – comuna Ulmi, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile depăşeşte valoarea de 3/1.000 de locuitori.
  • Rămân în scenariul 2 de funcţionareunităţile de învăţământ din municipiul Giurgiu, satul Bolintin Deal – comuna Bolintin Deal, satul Găiseni – comuna Găiseni, satul Herăşti – comuna Herăşti, satul Iepureşti – comuna Iepureşti, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Suseni – oraş Bolintin Vale, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Stoeneşti – comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu, unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile se încadrează în intervalul 1,5 – 3/1.000 de locuitori.
  • Pentru satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile depăşeşte valoarea de 3/1.000 de locuitori, iar pentru satul Slobozia – comuna Slobozia se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile se încadrează în intervalul 1,5 – 3/1.000 de locuitori, iar pentru.  satul Radu Vodă – comuna Izvoarele se constată că incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

Măsurile au fost aprobate luându-se în considerare rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (UAT), la data de 21.10.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.