Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, despre noul proiect al modernizării modului în care este definită marca

0
248

În luna aprilie, a fost aprobat un Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Acest act normativ transpune în legislația românească Directiva UE 2015/2436, fiind inițiat de către OSIM, prin Ministerul Economiei. Pe tema acestui proiect , ministrul Economiei, Niculae Bădălău, declara: Acest proiect aduce modificări importante modului în care sunt folosite și înregistrate mărcile comerciale. Vorbim despre un domeniu de interes major, atât în vederea dezideratului ferm pentru obținerea unor practici comerciale mai corecte, dar și dorința de a stimula producătorii și comercianții români și europeni. O mai bună armonizare în domeniul mărcilor are un impact pozitiv dovedit asupra competitivității și dezvoltării”.

Ministrul Bădălău a enumerat totodată și principalele modificări pe care proiectul de lege le aduce. “O prevedere foarte importantă a legii adoptate astăzi, este cea referitoare la semnele care pot constitui o marcă. Astfel, reușim să modernizăm definirea unei mărci, permițând autorizarea unui semn în orice formă corespunzătoare tehnologiei general disponibile, cât timp această reprezentare oferă garanții satisfăcătoare. Tehnologia își spune cuvântul în ceea ce privește obiceiurile și practicile de consum și comerț, iar statul are obligația să țină pasul cu aceste evoluții. La nivelul Guvernului României avem o preocupare constantă în vederea găsirii celor mai bune metode prin care putem să venim în sprijinul consumatorilor români, construind în același timp și un cadru legislativ care să permită producătorilor și comercianților să-și protejeze mărcile, să crească și să se dezvolte”, a mai afirmat Niculae Bădălău.

Modificările noului proiect de Lege

Proiectul de Lege transpune Directiva UE 2015/2436 sens în care aduce o serie de modificări Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Pentru semnele care pot constituii o marcă, este eliminată cerința reprezentării grafice a mărcilor, astfel încât pot constituii mărci orice semne care au capacitatea:

a. să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și

b. să fie reprezentate în registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.

Conține măsuri privind tranzitul bunurilor care poartă o marcă sau măsuri privind contrafacerea unei mărci; Instituie obligația de a stabili o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere a titularilor din drepturile conferite de o marcă sau de anulare a acesteia; Este determinată întinderea protecției solicitate pentru mărci, respectiv cu privire la denumirea produselor și a serviciilor care trebuie să fie clară și precisă; A fost prevăzută posibilitatea depunerii de către titularii mărcilor înregistrate pentru întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa a unei declarații care că stabilească limitele protecției mărcii.

A fost prevăzută și posibilitatea divizării înregistrării unei mărci și totodată cazurile în care cererea de divizare nu este admisibilă.

Proiectul de lege reglementează dreptul titularului unei mărci de a interzice unui terț utilizarea unui semn într-o publicitate comparativă în cazul în care respectiva publicitate comparativă contravine Directivei 2006/114/CE. Astfel, proiectul prevede că titularul unei mărci înregistrate în România este îndreptățit să împiedice părțile terțe să introducă produse, în cursul schimbului comercial, în România, fără a le pune în liberă circulație în

România, atunci când aceste produse provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu/sau identică în esență cu marca înregistrată pentru produsele respective.

De asemenea, Proiectul de lege introduce o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă sau de declarare a nulității acesteia, care se desfășoară în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

(Jurnal)