Poliţiştii pot emite ordin de plasare în adăpost pentru 45 de zile a animalelor aflate într-o situaţie de pericol, precum cele bătute sau schingiuite, implicate în lupte, expuse forţat unor temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute sau lăsate fără supraveghere pe drumurile publice.

„Prin intermediul OUG 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, au fost instituite noi instrumente legislative, care asigură posibilitatea instituirii de urgenţă a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situaţie de pericol”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis vineri AGERPRES.

Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului în adăpost, acesta constituind un instrument administrativ conferit poliţistului, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor.

Conform noilor prevederi legale, poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Prin animal aflat într-o situaţie de pericol se mai înţelege animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul sau animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale.

„Poliţiştii constată existenţa situaţiei de pericol pe baza evaluării situaţiei de fapt şi a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din constatarea directă şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice sau declaraţiile persoanelor implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activităţile respective sau au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora”, arată sursa citată.

De asemenea, situaţia de pericol mai poate rezulta din înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora, înscrisuri – inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă sau fişa de observaţie clinică întocmită de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezenţa poliţistului care l-a emis.

Legislaţia privind protecţia animalelor reglementează situaţia tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfinţind o serie de drepturi şi obligaţii atât în sarcina deţinătorilor acestora, cât şi în sarcina autorităţilor şi instituţiilor statului.

Deţinătorii de animale au în mod obligatoriu şi responsabilităţi privind întreţinerea şi supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime şi violenţă. AGERPRES