După mai bine de 3 decenii de așteptare, reîncep lucrările la fosta Casă a Tineretului, viitorul ”Centru Comunitar Integrat”

0
668

A fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru fosta Casă a Tineretului din Municipiul Giurgiu. 

Ea face parte dintr-un  proiect  (  „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu” – cod SMIS 137489, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltarea Locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)), destinat Municipiului Giurgiu.

Obiectivul Specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin măsuri integrate.

Unul dintre obiectivele proiectului este „Construirea / modernizarea / renovarea unui Centru Comunitar Integrat – CCI”.

Centrul Comunitar Integrat va fi amenajat pe actuala structură a construcției nefinalizate,  cunoscută în municipiul Giurgiu sub denumirea de ”Casa Tineretului”.

În cadrul acestui Centru vor fi furnizate servicii de tip SOFT precum: servicii educaționale pentru adulți și copii, servicii personalizate de ocupare, servicii socio-medicale pentru adulți și copii, servicii pentru copii/femei în situații de vulnerabilitate, servicii de întărire a comunității, punct de acces public la informații, servicii sportive și recreative etc.

În data de 29 decembrie 2022 a fost semnat contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții menționat, având o valoare de 18.413.503,16 lei, cu TVA Inclus.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

(Jurnal)