Directorul Mirel Dumitru Leonida ne spune care sunt activitățile curente ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu

0
553

Recent am descins la sediul uneia din instituțiile mai puțin accesate de către presa locală, este vorba despre Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Giurgiu, unde am stat de vorbă cu directorul acesteia, Mirel Dumitru Leonida.       

Pentru cei ce cunosc mai puține lucruri despre activitatea instituției, directorul acesteia a dorit să ne dea câteva date lămuritoare…

Scopul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită pentru cetățeni, persoane fizice și juridice, a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, de realizare a planului cadastral și de deschidere a cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale (UAT) din țară – ne-a precizat Mirel Dumitru.

Acesta ne mai spunea că beneficiile aduse de acest program sunt semnificative, amintind o parte dintre ele: realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare; siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare; clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private; finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăți în agricultură; deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România.

Înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării constituie prioritatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în calitatea sa de beneficiar al Proiectului major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților rurale din România” inclus în Axa prioritară 11 din Programul Operațional Regional, ce completează PNCCF – preciza directorul Dumitru Mirel.

Potrivit directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu, Leonida-Mirel DUMITRU, până în prezent, din suprafața totală a județului de 354.492 ha sunt înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară ”eTerra”, 122.025 de imobile cu suprafața totală de 101.494 ha, ce provin din înregistrări sporadice la cerere, reprezentând un procent de 28,63% din suprafața județului.

Înregistrarea sistematică a imobilelor este gratuită pentru cetățeni, finanțarea fiind asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene prin POR și din bugetele locale. Până în prezent, 10.898 de imobile au fost înregistrate prin PNCCF, urmând ca în cursul lunilor ianuarie-februarie 2021 să deschidem noi cărți funciare pentru încă 6.400 de imobile aflate pe raza UAT-urilor: Hotarele (1172 ha), Bulbucata (211 ha), Mârșa (1343 ha), Florești Stoenești (121 ha), Roata de Jos (378 ha) și Ulmi (990 ha).

În momentul de față, se află în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale în UAT Ghimpați pentru o suprafață de 11.867 ha (stadiu avansat), precum și la nivelul UAT Iepurești pentru o suprafață de 5448 ha. Aceste lucrări sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile (Axa prioritară 11 din Programul Operațional Regional) – menționa directorul OCPI Giurgiu.

În prezent, ANCPI derulează proceduri de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor din alte 16 UAT-uri de pe raza județului Giurgiu, după cum urmează: UAT Băneasa, UAT Bucșani, UAT Clejani, UAT Colibași, UAT Comana, UAT Daia, UAT Frătești, UAT Gostinari, UAT Grădinari, UAT Letca Nouă, UAT Mihai Bravu, UAT Oinacu, UAT Prundu, UAT Singureni, UAT Slobozia, UAT Stănești.

În afară de cele menționate, ne mai spunea Mirel Leonida Dumitru, în județul Giurgiu sunt în derulare și alte lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor UAT-uri:

  • UAT Bolintin Deal – un număr estimat de 5.850 de imobile reprezentând o suprafață de 7369 ha, lucrări demarate in anul 2018, prin cofinanțare între Primăria Bolintin Deal și ANCPI;
  • UAT Schitu – un număr estimat de 11.870 de imobile reprezentând o suprafață de 3.090 ha, lucrări demarate in anul 2018, prin cofinanțare între Primăria Schitu și ANCPI.

Totodată, prin acordul-cadru de prestări servicii nr. 24371/04.10.2017, pentru UAT Malu – 7.317 ha și UAT Vedea – 8.135 ha, au fost demarate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de întreg UAT ce se estimează a fi finalizate în cursul anului 2021.

Care sunt obstacolele de care se lovește OCPI, în realizarea PNCCF la nivel județean

Impedimentul cel mai important pentru înregistrarea sistematică a proprietăților din Giurgiu îl reprezintă aplicarea defectuoasă şi neunitară a legilor fondului funciar, atât din punct de vedere tehnic, cât şi juridic. În acest sens, amintim numărul mare de titluri de proprietate emise greșit, care au intrat în circuitul civil prin efectuarea de diferite tranzacții, rezultând neconcordante între datele culese de către persoana autorizată la teren şi cele validate în baza de date a Oficiului , ne mai spunea directorul acestuia.

Directorul OCPI ne mai spunea că un alt impediment îl reprezintă faptul că o mare parte dintre persoanele autorizate din județ preferă să execute lucrări de mici dimensiuni, cu perceperea de onorarii negociate și nu au fost interesate de lucrări mari care presupun parcurgerea unor proceduri complexe, cum sunt lucrările de înregistrare sistematică, la preturi standard.

(Jurnal)