Din această lună victimele accidentelor rutiere nu vor mai achita taxe de timbru la valoarea despăgubirii

0
197

Din luna martie, victimele accidentelor rutiere nu vor mai achita taxe de timbru la valoarea despăgubirii, ci o taxă fixă de 100 lei.

Aceasta datorită Legii pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre .

La articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice se taxează cu 100 lei.”

 (Jurnal)