O veste bună pentru elevii ce învață în afara localităților unde locuiesc. Potrivit unui proiect de ordonanță aceștia vor putea deconta cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea în care urmează cursurile școlare.

Conform declarațiilor conducerii Inspectoratului Școlar Județean, ISJ Giurgiu poate deconta abonamentele elevilor care fac naveta către unitățile de învățământ liceal din județ, la solicitarea acestora.

Proiectul  mai prevede că, cităm: “elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat, cu vârsta de până la 26 de ani, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, transport naval, transport cu metroul, precum și transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic”.

Conform aceluiași document : “Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km”, scrie, mai exact în proiect.

Proiectul menționează că decontarea transportului elevilor va putea fi făcută chair și de către elevii care locuiesc la internat sau în gazdă.  Există însă și o diferență. Elevii din internat vor beneficia de decontarea a doar opt călătorii dus-întors pe semestru.

Totodată proiectul prevede că eleii pot solicita acordarea sumei pentru acoperirirea cheltuielilor de transport și în avans, cu decontare în luna următoare.

Decontarea cheltuielilor de transport se va face pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier și în limita a 30 de lei/ lună pentru distanța de trei kilometri. Pentru distanțele cuprinse între trei și 50 de kilometri, suma de 30 de lei/ lună se va suplimenta cu trei lei pentru fiecare kilometru/ lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

Dacă, totuși, vor exista elevi ce vor trebui să facă naveta pe distanțe mai mari de 50 de kilometri, acestora li se va deconta suma aferentă distanței de 50 de kilometri, la care, pentru distanțele ce depășesc această valoare, se va adăuga un leu/ kilometru/ lună.

De gratuitate la transportul local vor beneficia și elevii și studenții, cu vârsta de până la 26 de ani, care suferă de afecțiuni cronice (plus un însoțitor al acestora), atunci când merg la doctor pentru evaluare, monitorizare sau obținerea tratamentului.

Oficialii  Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ne-au menționat că pentru decontarea transportului local încă nu au primit precizări legislative.

(Jurnal)