DGASPC Giurgiu caută asistenţi maternali profesionişti

0
272

Direcţia Generală de Asistenţă Socialăţi Protecţia Copilului Giurgiu va angaja, în acest an, 25 de asistenţi maternali profesionişti. Recrutarea persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali profesioniţti a fost deja demarată. În acest sens, D.G.A.S.P.C. Giurgiu a solicitat sprijinul autorităţilor locale; în această perioadă, sunt transmise informări către toate primăriile din judeţ pentru ca astfel persoanele care doresc să devină asistenţi maternali să îşi poată depune dosarul la D.G.A.S.P.C. Giurgiu în vederea evaluării. În procesul de evaluare a solicitanţilor, în vederea stabilirii capacităţii de a oferi îngrijire potrivită copilului care necesită o măsură de protecţie, vor fi avute în vedere mai multe aspecte, printre care condiţiile materiale, starea de sănătate (atât a solicitantului, cât şi a tuturor celor care locuiesc împreună cu acesta), aptitudini parentale, profilul moral. “Numai persoanele selectate vor urma cursuri de formare profesională; după obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist (atestat care va fi emis de către Comisia pentru Protectia Copilului Giurgiu), persoanele respective vor fi angajate ca salariaţi ai D.G.A.S.P.C. Giurgiu”, a declarat Dan Valentin Sima, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu Extinderea reţelei de asistenţă maternală se face în cadrul unui proiect cu finanţare europeană proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară. La nivelul judeţului Giurgiu, în decurs de 5 ani, vor fi angajaţi 125 de asistenţi maternali profesionişti (25 asistenţi maternali profesionişti pe an) iar cei 139 de asistenţi maternali profesionişti angajaţi în prezent la D.G.A.S.P.C. Giurgiu vor urma cursuri de formare profesională continuă.

(JGR)