Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu desfășoară o campanie de selecție în vederea evaluării, formării, atestării și angajării în condițiile legii, de asistenți maternali.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Giurgiu, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști derulează în parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Proiectul TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

În acest context, D.G.A.S.P.C. Giurgiu vă informează că se continuă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii.

Pot fi atestate ca asistent maternal doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • să aibă capacitatea deplină de exercițiu prin comportamentul în societate,

 • starea sănătății și profilul psihologic, să prezinte garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;

 • să aibă disponibilitatea de timp necesar creșterii și educării copiilor;

 • să aibă domiciliul stabil;

 • să aibă în folosință o locuință care să dispună de spațiu corespunzător, dotat cu pat/pătuț pentru fiecare copil în parte, cu dependințe corespunzătoare pentru igienă, ambient sigur pentru asigurarea sănătății și bunăstării copiilor, spațiu care să permită realizarea unei îngrijiri cât mai bune a copiilor;

 • să existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor în familie;

 • motivația de a accepta copii în plasament în regim de urgență, să fie precisă și clară;

 • să aibă disponibilitatea de a lucra în condiții speciale sau de stres (plasament în regim de urgență, copii cu nevoi speciale);

 • să aibă minim cursuri gimnaziale absolvite.

Solicitanții vor depune la sediul Serviciului Asistență Maternală din Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7 – 9, următoarele documente:

 • CEREREA DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE A DEVENI AMP (formular tipizat care se completează la sediul serviciului);

 • CURRICULUM VITAE (formular tipizat care se completează la sediul serviciului); copii de pe actele de stare civilă și de pe actele de studii ale solicitantului;

 • adeverință medicală de la medical de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor care locuiesc cu acesta;

 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care aceasta locuiește;

 • un document care să ateste dreptul de folosința al solicitantului asupra locuinței.

Persoanele interesate pentru a deveni asistenți maternali profesioniști se pot adresa pentru informații suplimentare la sediul D.G.A.S.P.C. din Giurgiu, sos. Alexandriei, nr 7 – 9, Serviciul Asistență Maternală.

Persoana de contact: Mariana Drăgnuță – Telefon: 0720 999 883

(Jurnal)