Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 14 aprilie, a fost înscris un proiect de hotărâre de Guvern care aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și dotare corp spital nou C1+C2, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, județul Giurgiu”. În această privință Deputatul Alexandru Andrei ne-a oferit mai multe detalii privind extinderea corpurilor de clădire ale Spitalului de Urgență.

Potrivit notei de fundamentare ce însoțește proiectul, în corpurile de clădire C1 și C2, conform destinației actuale de Spital Județean de Urgență, nu sunt respectate prevederile și normativele actuale cu privire la circuitele funcționale, ceea ce impune recompartimentarea și reabilitarea spațiilor existente pentru a corespunde normelor igienico-sanitare, precum și realizarea de dotări cu aparatură medicală în conformitate cu Normele metodologice privind dotarea obligatorie a cabinetelor medicale aprobate prin Ordinul ministrului Sănătații nr. 153/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată Deputatul Alexandru ne-a oferit informații legate de costurile acestui proiect. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA 19%) este de 130.205 mii lei, din care construcţii-montaj – 58.833 mii lei. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. – S.A. asigură cea mai mare parte a sumelor necesare – 129.548 mii lei, diferența urmând a fi acoperită de Consiliul Județean. Durata de executie a investiției este de 12 de luni.

Parlamentarul giurgiuvean mai menționa faptul că Proiectul de hotărâre de Guvern este semnat de către ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, fiind avizat de viceprim-ministrul Kelemen Hunor și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

(Jurnal)