Dan Motreanu: „Propuneri ambițioase ale Parlamentului European: 45% energie regenerabilă până în 2030”

0
216

Parlamentul European și-a adoptat astăzi mandatul de negociere cu Consiliul privind revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile (RED III).

Astfel, s-a propus un obiectiv ambițios de creștere a ponderii energiilor regenerabile în consumul total de energie de la 22% în prezent la 45% până în 2030. Finanțarea se va realiza în principal din Bugetul UE 2021-2027, Mecanismul de Redresare și Reziliența, Fondurile pentru Inovare și Modernizare EU ETS și din noul instrument REPowerEU.

Scalarea rapidă a energiei regenerabile este extrem de necesară atât în ceea ce privește atingerea obiectivelor climatice, dar mai ales pentru a reduce dependența de importurile de combustibili fosili din țări cu regimuri autoritare precum Rusia.

S-au adoptat totodată obiective specifice pentru utilizarea energiei regenerabile în sectoare precum industria, transporturile, clădirile și încălzirea și răcirea centralizată.

În sectorul transporturilor, utilizarea surselor regenerabile de energie ar trebui să conducă la o reducere cu 16% a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea unor ponderi mai mari de biocombustibili avansați și a unei cote mai ambițioase pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică, precum hidrogenul. Industria ar trebui să intensifice utilizarea surselor regenerabile de energie cu 1,9 puncte procentuale pe an, iar a rețelelor de termoficare cu 2,3 puncte procentuale.

În plus, fiecare stat membru va trebui să dezvolte două proiecte transfrontaliere pentru producerea energiei electrice verzi. S-au adoptat, de asemenea, propuneri care solicită reducerea treptată a statutului biomasei lemnoase primare ca energie din surse regenerabile.

Tot astăzi, s-a adoptat mandatul de negociere privind Directiva referitoare la eficiența energetică (EED). Obiectivul este de a reducere in UE consumului final de energie și consumul de energie primară cu cel puțin 40%, respectiv 42,5 % până în 2030 în comparație cu previziunile pentru 2007. Această reducere corespunde economisirii unei cantități de 740 și, respectiv, 960 milioane de tone echivalent petrol pentru consumul final de energie primară.

Statele UE vor trebui să stabilească contribuții naționale obligatorii pentru atingerea acestor obiective prin măsuri la nivel local, regional, național și european, în diferite sectoare – de exemplu, administrație publică, clădiri, întreprinderi, centre de date.

Finanțarea obiectivelor de mai sus se va realiza în principal din Bugetul UE 2021-2027, Mecanismul de Redresare și Reziliența, Fondurile pentru Inovare și Modernizare EU ETS și din noul instrument REPowerEU.”

(Dan Motreanu – europarlamentar și vicepreședinte PNL)