Legea privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, inițiată de Guvernul României și aprobată de Parlament, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Se instituie Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Finanțarea programului se asigură de la bugetul de stat și din bugetele locale. Finanțarea acordată de la bugetul de stat prin program este nerambursabilă. Până acum, atunci când un bloc de locuinţe era consolidat prin fonduri de la buget, proprietarii apartamentelor erau obligaţi să restituie statului cota lor parte din investiţia făcută.

Programul de consolidare cuprinde două subprograme care vizează:

– proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă;

– proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de interes şi utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale.

 Programul este unul multianual, pentru a asigura rezultate. Legislația anterioară s-a dovedit a fi ineficientă din cauza faptului că procesele au fost sistate și reluate în fiecare an.”

(Dan Motreanu- europarlamentar liberal și vicepreședinte PNL)