Centrul Județean de Excelență (CJEx) informează că au fost stabilite structura anului școlar 2021-2022 și perioadele de înscriere pentru elevi (2 iunie 2021 – 12 septembrie 2021) și profesori (2 iunie 2021 – 1 septembrie 2021).

Domeniile pentru care se vor organiza grupe de performanță sunt următoarele: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, română, limba engleză și limba germană.
Grupele de performanță se organizează la nivel gimnazial (clasele V-VIII) și nivel liceal (clasele IX-X)

Pentru informații suplimentare se poate accesa site-ul http://excelentagr.ro/, apela numărul de telefon 0723286923 sau trimite mesaje la excelentagr@gmail.com sau secretariatcjexgr@gmail.com.

Selecția copiilor și tinerilor capabili de performanțe se va face prin realizarea și utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe se va organiza în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.

Promovați excelența!

(Jurnal)