Consiliul Local al Municipiului Giurgiu anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru  3 (trei) posturi de membru în componența Consiliului de administrație al societății Giurgiu Servicii Publice SA, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016.

Toate informațiile se găsesc  pe site – ul www.primariagiurgiu.ro – Informații de interes public – Anunțuri – Anunțuri urgente.

Persoana de contact : Neacșu Mirela , tel: 0246 213587/ int. 138