Primăria municipiului Giurgiu anunță deținătorii de terenuri agricole, situate în extravilanul municipiului Giurgiu, în TARLALELE 1, 2 și 4/1 (ZONA ȘOSEAUA  ALEXANDRIEI, dincolo de canalul de irigații GIURGIU-RĂZMIREȘTI, Spre STĂNEȘTI – Pădurea BĂLANU), ca în data de 16 martie 2022, ora 11:00 să fie prezenți în teren în vederea identificării amplasamentelor proprietăților deținute în tarlalele menționate.

„Această procedură este necesară derulării lucrărilor de înregistrare sistematică gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară desfășurate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (P.N.C.C.F) cu finanțare alocată din bugetul de venituri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Carte Funciară (A.N.C.P.I.).”, transmite Primăria municipiului Giurgiu.

(Jurnal)