ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.1.077/01.11.2023. PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU, DIN DATA DE 3 NOIEMBRIE – 2023

0
114

 

                                PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.345/01.11.2023 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr.305/26.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.346/01.11.2023 privind rectificarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.347/01.11.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.338/27.10.2023 privind aprobarea încheierii unei Convenții între SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și MUNICIPIUL GIURGIU:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.344/01.11.2023 privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                              Redactat:    Secretar general – LILIANA BĂICEANU