Astăzi, 4 noiembrie, este ziua aniversară a celei mai renumite unități de învățământ din Giurgiu, și, probabil, printre cele mai vechi. Este vorba despre Colegiul Național „Ion Maiorescu”, aflat la a 151-a aniversare de la înființare. 

Gimnaziul ”Ion Maiorescu” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului comunal din 22 iunie 1868, drept gimnaziu, pe baza aprobării Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor.

La 14 iunie s-a pus piatra de temelie a localului. La solemnitate au participat Prefectul Judeţului Vlaşca, Apostol Ariceanu, Primarul Cană Popescu, consilieri locali, alte autorităţi civile şi militare.

Clădirea primului local (Zalomit) a fost terminată la 29 octombrie 1869.  Inaugurarea oficială a avut loc la 4 noiembrie 1869. Cursurile gimnaziului s-au deschis cu 18 elevi, îndrumaţi de doi profesori: Ştefan Arhimandrescu şi C. Fortunatu. Ştefan Arhimandrescu preda obiectele de parte ştiinţifică, iar C. Fortunatu obiectele de parte literară.

Din 1870 unul dintre posturile de dascăl este ocupat de Nicolae Droc Barcian – care din 1873 devine director al gimnaziului. Personalitatea directorului Nicolae Droc Barcian s-a impus nu numai în liceul nou înfiinţat, dar şi în oraşul Giurgiu.

La 26 ianuarie 1890 propune în Conferinţa şcolară că gimnaziul să poarte numele lui Ion Maiorescu – luptător de frunte în Revoluţia din 1848, cărturar progresist şi organizator al învăţământului în epoca formării statului naţional român.

În 1895 începe constucţia noului local pe actuala strada Bucureşti, în apropierea bisericii Adormirea Maicii Domnului, clădire finalizată în anul 1896, unde se desfăşoară cursurile noului an şcolar 1896/1897. În 1895 în momentul solemnităţii punerii plăcii fundamentale a noii construcţii, participă personalităţile oraşului, ministrul Instrucţiunii Publice, Take Ionescu, corpul profesoral din oraş.

În perioada războiului 1916-1918, gimnaziul nu a funcţionat. Încercarea de a redeschide cursurile gimnaziului în toamna anului 1916 la liceul „Matei Basarab” din Bucureşti, nu s-a putut materializa.

Vechea dorinţă a giurgiuvenilor de a avea în oraş, un liceu care să creeze „o atmosferă de cultură mai înaltă” aşa cum apreciau documentele vremii, se afirmă  după primul război mondial şi se finalizează în anul şcolar 1919 – 1920, prin constituirea clasei a V-a.

Legea de înfiinţare a Liceului „Ion Maiorescu” a fost adoptată prin vot unanim în Adunarea Deputaţilor la 11 mai 1923 şi de senat la 21 mai 1923. În anul şcolar 1923 – 1924 s-a completat întregul ciclu de 8 clase.

În 1928 au fost finalizate lucrările de la etaj. Astfel, în anul şcolar 1928-1929 liceul a funcţionat cu 11 clase.

După reforma din 1948 scurtarea duratei şcolii de la 12 la 11 ani, a fost în detrimentul învăţământului. Liceul Ion Maiorescu a funcţionat cu 11 ani de studiu în perioada 1948-1953. Având atât cursul elementar clasele I-IV şi V-VII, cât şi cursul mediu, clasele VIII-XI.

Cu această ocazie, deputatul liberal Alexandru Andrei a postat, pe pagina sa de facebook, un mesaj aniversar, adresat elevilor și cadrelor didactice din Colegiul Național „Ion Maiorescu”: 

Chiar dacă traversăm, cu toții, o perioadă extrem de dificilă, în contextul pandemiei COVID, nu uităm de zilele importante.

Și astăzi, pentru Giurgiu, este o astfel de zi, de care trebuie să ne amintim.

Este ziua în care, în urmă cu 151 de ani, se înființa ce mai prestigioasă instituție de învățământ din județ: Colegiul Național ”Ion Maiorescu”.

Este momentul, deci, să adresăm cele mai sincere urări de bine și împliniri actualilor, dar și foștilor elevi și profesori, care, de-a lungul timpului, au dus mai departe renumele acestei prestigioase instituții de învățământ giurgiuvene.

La mulți ani, ”Ion Maiorescu”!”, a scris, pe pagina de facebook, deputatul giurgiuvean Alexandru Andrei. 

(Jurnal)