Vești bune pentru elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu

0
244

Elevii care învață în unități ce nu se află în localitatea de domiciliu li se va asigura o sumă forfetară lunară pentru transport.

Conform OUG nr.159/2022, elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde învață, dus-întors, în perioada în care se desfășoară cursurile.

Sumele sunt asigurate prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt elevii înscriși. Aceștia beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare, care este neimpozabilă și nu este luată în calculul venitului mediu lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei sociale.

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă, în localitatea unde studiază, li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea unde învață și localitatea de domiciliu, astfel:

– contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde studiază, iar decontarea se realizează în baza documentelor de transport;

– contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuată în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, iar decontarea se realizează în baza documentelor de transport;

– suma decontată pentru facilitățile menționate mai sus este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei sociale, precum și pentru alte beneficii sociale.

De asemenea, a fost stabilit și cuantumul sumei forfetare, respectiv 60 lei/lună, pentru distanța de pănă la 3 km, iar pentru distanțele ce depășesc 3 km, suma de 60 lei/lună va fi suplimentată cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru.

În cazul în care costul transportului este mai mare decât 60 lei/lună, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează în baza documentelor de transport emise de operatorii de transport.

În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele județelor/sectoarelor”, precizează Primăria municipiului Giurgiu.

(Jurnal)