„VENUS – «Împreună pentru o viaţă în siguranţă», un nou proiect al Guvernului pentru combaterea violenţei în familie” este titlul unei declaraţii pe care am susţinut-o, recent, în Camera Deputaţilor.

0
195

Tema declaraţiei se referă la modul în care Guvernul a înţeles să se implice în combaterea violenţei domestice, acest flagel care continuă să distrugă vieţi, de multe ori chiar la modul propriu vorbind.

Abuzul în familie adesea escaladează de la ameninţări şi injurii, la violenţă. Şi, în timp ce prejudiciul fizic poate fi pericolul cel mai evident, consecinţele emoţionale şi psihologice ale abuzului în familie sunt, de asemenea, severe.

Relaţiile emoţional-abuzive pot distruge stima de sine, pot duce la anxietate şi depresie şi te pot face să te simţi neajutorat şi singur. Nimeni nu ar trebui să suporte acest tip de durere.
În privinţa violenţei domestice, România a făcut paşi importanţi în guvernarea PSD-ALDE, iar evenimentul desfăşurat recent vine ca o confirmare a acestui fapt. Este vorba despre semnarea Contractului de finanţare între Ministerul Fondurilor Europene şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse pentru Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, proiect în cuantum de 11 milioane de euro, finanţat prin POCU.

Durata de implementare a proiectului este de 4 ani şi are în vedere realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 din Programul de guvernare – Respect şi demnitate pentru femei.
Prin acest proiect se prevede crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate, care va cuprinde 42 de locuinţe protejate, precum şi servicii integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională.

Aproape 7.000 de victime ale violenţei în familie vor fi incluse în acest nou Program al Guvernului, prin care vor putea beneficia de cazare în locuinţe sociale şi de consiliere psihologică.
Scopul serviciului social „Locuinţă protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii, prin asigurarea asistenţei de specialitate pentru victimele violenţei în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcţie de complexitatea cazului.

Astfel, vor fi create servicii moderne în sprijinul victimelor violenţei domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieşirii din situaţia de vulnerabilitate, cât şi facilitarea transferului către o viaţă independentă, prin reintegrare socio-profesională sau economică. Acest lucru este cu atât mai important cu cât se ştie faptul că una dintre cauzele pentru care femeile suportă tratamentul violent este tocmai dependenţa financiară faţă de agresor, teama că nu-şi pot asigura o viaţă decentă pentru ea şi copii.

Tocmai de aceea victimele violenţei domestice vor beneficia de servicii specializate: consiliere psihologică şi juridică, servicii de asistenţă socială, precum şi de #consiliere vocaţională care să le sprijine în vederea integrării pe piaţa muncii şi reintegrării sociale.

Astfel, prin serviciile furnizate, victimele vor putea beneficia de suport instituţional, în vederea relocării în cadrul reţelei naţionale, în funcţie de oportunităţile de formare şi reconversie profesională identificate prin Programul Naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice.

Mai precis, se va crea posibilitatea mobilităţii acestora în cadrul reţelei naţionale, în scopul asigurării securităţii personale şi a independenţei economice a victimelor şi desprinderea lor din mediul captiv domestic, psihologic, social economic. Consider că este foarte important ca victimele violenţei în familie să îşi cunoască drepturile şi să se poată apăra în consecinţă.
Modificările legislative efectuate pe textul iniţial al Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie permit acum poliţistului să îndepărteze agresorul de victimă imediat după reclamarea faptei, în baza ordinului de protecţie provizoriu.

Acum, prin acest proiect, femeile supuse oricăror forme de violenţă conjugală vor putea sta în aceste locuinţe destinate lor, până se vor putea remonta după traumele suferite. Prin toate aceste măsuri, coaliţia PSD-ALDE arată că respectă atât promisiunea asumată faţă de cetăţeni, de a crea şi a implementa un Program Naţional pentru combaterea violenţei domestice, dar şi că respectă obligaţiile pe care România şi le-a asumat prin semnarea #Convenţiei de la Istanbul.

Desigur, este doar un pas, dar am convingerea că vom reuşi să #dezvoltămşi alte măsuri prin care victimele abuzului domestic să fie mai bine protejate şi consiliate decât se întâmplă astăzi.
Reducerea violenţei în general, în special cea împotriva femeilor şi a copiilor, este un scop pentru care #merită să ne folosim toate resursele, să ne unim toate #eforturile.

(Jurnal)