Pensionarii din sistemul public de pensii ale căror venituri lunare nu depăşesc plafonul de 830 de lei ar putea beneficia de tichete sociale în valoare lunară de 100 de lei. Din păcate, de acestea vor beneficia doar pensionarii cu domiciliul în sectorul 5, iar ele vor fi acordate în urma unui proiect de hotărâre care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de luni a Consiliului Local al sectorului 5.

Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul/ reşedinţa stabilită în mod legal în sectorul 5. În cazul în care solicitantul deţine un cont bancar cu o valoare mai mică de 3.000 de lei, la stabilirea venitului net lunar sau a venitului net mediu pe membru de familie se iau în considerare doar veniturile obţinute din dobândă. De asemenea, la stabilirea venitului lunar al pensionarilor nu se ia în calcul valoarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Pensionarii care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu valoarea de 830 de lei, dar care au în proprietate unul sau mai multe bunuri ce nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale nu sunt eligibili. Acest lucru este valabil şi în cazul în care soţul/ soţia persoanei solicitante deţine astfel de bunuri.

Pe 31 august 2016, Consiliul Local al sectorului 5 a adoptat o hotărâre care stabileşte acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete în cuantum de 100 de lei lunar pentru pensionarii domiciliaţi pe raza sectorului şi care au un venit lunar mai mic de 752 de lei.

Bunurile şi serviciile ce pot fi achiziţionate în baza tichetelor sociale sunt: produse alimentare, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, servicii medicale, inclusiv medicamente şi intervenţii medicale de mică amploare – proteze, ochelari, mici operaţii, cât şi bunuri de larg consum.

(Jurnal)