SOCIAL.Cine poate achita, EȘALONAT, factura de gaze naturale?

0
417

Potrivit unui proiect de Ordin lansat în consultare publică de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), factura de gaze naturale va putea fi achitată, EȘALONAT, de clienţii vulnerabili,  pe o perioadă de minimum 3 luni.

Alte prevederi incluse în proiect vizează simplificarea conţinutului minim al tuturor facturilor de gaze naturale, respectiv a informaţiilor obligatorii ce vor trebui incluse de către furnizor în acestea.

Astfel, pentru o mai bună înţelegere a facturii de către clientul final, s-a stabilit:

  • prima pagină a facturii va cuprinde doar informaţiile prioritare esenţiale, astfel încât clientul final să ştie consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta;

  • a doua pagină a facturii va cuprinde detaliile facturii, inclusiv defalcarea componentelor din care este format preţul final facturat de către furnizor clientului final;

  • anexa facturii va cuprinde informaţiile adiţionale care nu se referă la facturare, dar care pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale, precum şi informaţiile privind facturarea, care oferă periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.

Proiectul de Ordin este publicat în secţiunea „Documente de discuţie/Gaze Naturale/Reguli piaţa de gaze” a site-ului www.anre.ro, toate părţile interesate putând transmite observaţii şi propuneri până în data de 6 martie 2023.

(Jurnal)