Singurul liceu din județul Giurgiu certificat ,,Școală Europeană” își continuă Planul de dezvoltare europeană

0
753

Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu, Școală europeană și Școală ambasador a Parlamentului European implementează proiecte cu finanțare europeană încă din anul 2013, ne spunea, la scurt timp de la reluarea cursurilor în format fizic, directorul Liceului, prof. Mihaela Cîrjaliu.

Beneficiarii acestor proiecte sunt elevii, care se bucură de mobilități europene și de stagii de pregătire practică la cel mai înalt nivel.

„În acest an școlar, sunt implementate următoarele proiecte, pe care le-am prezentat la debutul lor, dar despre care amintesc acum. Avem proiecte POCU, dar și ERASMUS +, proiecte importante pentru dezvoltarea elevilor noștri. În total, sunt cinci proiecte: două POCU și trei Erasmus +”, mai preciza directorul liceului giurgiuvean.

Iată, mai jos, principalele detalii ale proiectelor derulate de Liceul Tehnoloic „Ion Barbu”:

 • 2 proiecte POCU:

“CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL!” – Stagii de pratică pentru elevi în domeniul HoReCa” – cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE. Cod SMIS 131042.

-“Activ in cariera – GOODSTART”, Proiectul include consiliere și îndrumare, dar și stagii de practică la potențiali angajatori și asistență în procesul de angajare cod SMIS 132664.

 • 3 proiecte Erasmus+

-Formare profesională VET

Proiectul ”Competențe pentru viitor prin Erasmus +”, 2019-1-RO01-KA102-061878 – Desfășurarea stagiilor de instruire practică a elevilor la agenți economici din Lisabona, Portugalia și Wroclaw, Polonia în domenii de pregătire precum: comerț, turism, economic și alimentație publică pe o perioadă de 3 săptămâni/flux.

În cadrul proiectului se va derula și o mobilitate Staff, un schimb de experiență și bune practici la nivel european a patru cadre didactice care predau module de specialitate.

-Parteneriat de schimb interșcolar

Stand up for your RIGHTS”, 2020-1-IT02-KA229-079539_3

Acest proiect dorește să insufle elevilor valori democratice de bază, cum ar fi solidaritatea, respectul, egalitatea, toleranța. Scopul principal al acestui proiect este de a oferi tuturor elevilor- indiferent de naționalitate și fond social – informații despre democrație și cetățenie și pentru a crea un model de predare a faptelor și conștientizării UE. Țări implicate: Italia, Polonia, Portugalia, Turcia și România.

-Parteneriat de schimb interșcolar

Advanced Communication Abilities” ,2020-1-FI01-KA229-066508_3

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de comunicare în rândul a 250 de elevi care provin din 5 școli din UE

– observarea procesului de comunicare între elevii din 5 școli din UE

– îmbunătățirea abilităților de comunicare ale tuturor elevilor (abilități de prezentare, vorbire în public, comunicare interculturală )prin schimbul de experiențe personale și culturale

– încurajarea elevilor să utilizeze TIC pentru a adăuga impact comunicării lor.

Țări implicate: Finlanda, Spania, Turcia, Polonia și România.

 • Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)Schema de Granturi pentru Licee

Proiectul SANSE PENTRU VIITOR – Acord de grant nr. SGL/RI/149/27.06.2017

Obiectivul general al proiectului – Stimularea interesului elevilor pentru studiu prin parcurgerea unui program ce vizează dezvoltarea personală și profesională în vederea facilitării inserției tinerilor pe piața muncii existente.

Ținta strategică din PAS: Creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii

Obiectivele specifice:

O1 – Creșterea cu 5% a ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat prin activități de pregătire și studiu individual la disciplinele de bacalaureat cu ajutorul profesorilor;

O2 – Reducerea abandonului școlar în rândul elevilor din învățământul tehnologic cu 10% prin efectuarea unor activități extrașcolare și a unor ședințe de consiliere și asistență psihologică prin sprijinul consilierului psihopedagogic al școlii și a CJRAE Giurgiu, a Consiliului Local și a asociații nonguvernamentale;

O3 – Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților prin promovarea examenului de bacalaureat și prin intermediul agenților economici din proximitate și a AJOFM Giurgiu;

 • Programul ”Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS)

Programul „`Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) promovează educaţia bazată pe cetăţenie democratică activă atât în rândul elevilor, cât şi în rândul profesorilor, părinţilor şi al comunităţii locale, devenind tot mai conştienţi că a trăi în Europa înseamnă a crede cu convingere în valorile, tradiţiile, drepturile şi libertăţile europene.

În oferta educațională a Liceului Tehnologic ,,Ion Barbu,, se regăsesc:

LICEU

Domenii și specializări:

 • Economic – Tehnician în activități economice – cursuri de zi și seral
 • Economic – Tehnician în administrație- cursuri de zi
 • Alimentație publică – Tehnician în gastronomie – cursuri de zi și seral
 • Alimentație publică – Organizator banqueting – cursuri de zi și seral
 • Turism – Tehnician în hotelărie – cursuri de zi
 • Turism – Tehnician în turism- cursuri de zi
 • Comerț – Tehnician în achiziții și contractări – cursuri de zi
 • Comerț – Tehnician în activități de comerț – cursuri de zi

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Calificări profesionale

 • Ospătar (chelner) Vânzător în unități de alimentație;

 • bucătar;

 • cofetar patiser

 • lucrător hotelier

 • comerciant vânzător

 • recepționer – distribuitor.

Elevii Liceului Tehnologic ,,Ion Barbu,, beneficiază de sprijinul agenților economici parteneri, rata de inserție a absolvenților pe piața muncii fiind de peste 80 %.