În ședința CJSU, consiliul a luat act de scăderea incidenței în mai multe localități din județ, printre care și Municipiul Giurgiu, în care valoarea raportată a ajuns la 3,33 la mie.

Incidența din Municipiul Giurgiu constată în ultimele 14 zile, cu o valoare sub 4 la mie conduce la aplicarea prevederilor HG 432 din 8 aprilie 2021, respectiv la anularea restricțiilor suplimentare din ultima perioadă pe care le enumerăm în cele ce urmează:

  • în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00—5,00”.
  • ”obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/ prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00— 18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.”
  •  „se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori;”

Pentru unităţile administrativ-teritoriale: comuna Mihai Bravu, comuna Slobozia şi comuna Stăneşti, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale: comuna Oinacu, comuna Joiţa, municipiul Giurgiu şi comuna Toporu, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori.

Pentru unităţile administrativ-teritoriale: comuna Valea Dragului, comuna Bulbucata, comuna Greaca, comuna Izvoarele, comuna Iepureşti, comuna Cosoba, comuna Săbăreni, comuna Comana, comuna Grădinari, comuna Hotarele, comuna Ogrezeni, comuna Bolintin Deal, comuna Prundu, comuna Putineiu, comuna Daia, comuna Malu, oraşul Mihăileşti și comuna Vânătorii Mici, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 432 din 8 aprilie 2021, începând cu data de 22.04.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.

Puteți consulta HG 432/8.04.2021 aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240862

(Jurnal)