Sub titlul „POCU/73/6/6/108182 – Proform – PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”, miercuri, 19 decembrie, urmează să aibă loc un seminar de informare, care are în vedere bunele practici pentru asigurarea calității în educație, pentru dezvoltarea profesională și pentru facilitarea dialogului școală-familie-comunitate, la Școala gimnazială „Elina Basarab” din Herăști.

Conform agendei seminarului, vor avea loc o serie de sesiuni de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare, susținute de experți în consiliere și coaching sau în mentorat didactic, sesiuni de mentorat didactic precum și un seminar de bune practici.

Conform informațiilor furnizate de organizatori, obiectivul general al proiectului amintit vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Beneficiar al proiectului este Asociația Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură, iar partener, alături de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, este și Inspectoratul similar din județul Botoșani.

Proiectul are o durată de implementare de 27 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanțare (23 aprilie 2018), iar bugetul acestuia este de 6.671.965 lei.