Ședința s-a desfășurat atât cu prezență fizică, cât și cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.

https://www.facebook.com/restarttvgiurgiu/videos/221982646107377

Proiectele suspuse dezbaterii au fost
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului județului Giurgiu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al județului Giurgiu pe anul 2021.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T” (Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), cod proiect ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului stimulentelor financiare care se acordă cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu.
7. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor de nivel liceal din județul Giurgiu care au obținut media de absolvire 10 (zece) în anul școlar 2019-2020.
8. Proiect de hotărâre nr.111 din 06 mai 2021 privind acordarea sumei de 18.978 lei Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”.
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2021.
11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 08 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.124 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea realizării proiectului „Extindere SMIDS, în județul Giurgiu”.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea Documentațiilor de Atribuire a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 și Zona 3 din județul Giurgiu.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanță, asistenţă şi reprezentare.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.8297 din 12 mai 2021 al președintelui.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L.
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din luna mai 2021.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Județul Giurgiu, România, prin Consiliul Județean Giurgiu şi Regiunea Ruse, Republica Bulgaria, prin guvernatorul regional.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe pagina de web a instituției noastre: www.cjgiurgiu.ro , secțiunea: Ședințe publice.