Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 02.11.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:

– Se aprobă scenariul 3 de  funcţionare  pentru  următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Giurgiu, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 5 Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu, Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu, Liceul Teoretic „Tudor Vianu”Giurgiu, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu, Liceul Tehnologic „Ion Barbu”Giurgiu, Grădinița cu Program Normal nr. 8 Giurgiu, Grădinița cu Program Normal nr. 9  Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit „Prichindeii” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” Giurgiu, Școala Specială nr. 1 Giurgiu, Școala Gimnazială nr.1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 2 Mihai Vodă, Grădinița cu program Normal Gorneni.

– Rămân în scenariul 3 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ : Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu, Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială nr.1 Florești-Stoenești, Școala Gimnazială nr. 1 Vânătorii Mici, Școala Gimnazială nr.1 Bucșani, Grădinița cu Program Normal Obedeni, cls. a-III-a de la Școala Gimnazială „Drăghici Davila” Găujani.

– Se aprobă scenariul 2 de  funcţionare  pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr. 2 Remuș, Școala Gimnazială nr. 2 Grădiștea, Școala Gimnazială nr. 3 Palanca, Școala Gimnazială nr. 2 Căscioarele, Școala Gimnazială nr. 2 Naipu, Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”  Mihăilești, Școala Gimnazială nr. 1 Greaca, Școala Primară nr. 2 Tomulești, Școala Gimnazială nr. 1 Letca Nouă.

– Rămân în scenariul 2 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ:  Școala Gimnazială nr. 2 Dărăști – Vlașca, Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni și Școala Gimnazială nr. 2 Cărpenișu (Școala nr.2 Căscioarele funcționează în scenariul verde), Școala Gimnazială ,, Anghel Mareș” Gostinu, Școala Gimnazială „Aurel Solacolu” Ogrezeni,  Școala Gimnazială nr.1 Bolintin –Vale  (cu 3 clase în scenariul roșu : VI B, VII B. VIII C), Școala Gimnazială nr.1 Stoenești, Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială nr.1 Poenari , Școala Primară nr. 3 Ulmi, Grădinița nr. 4 Ghionea, Școala Gimnazială nr.1 Frătești.

– Se aprobă scenariul 1 de  funcţionare  pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr.1 Adunații Copăceni, Școala „Banu Băleanu” Bolintin Deal, Școala Gimnazială nr.1 Joița, Școala Gimnazială nr.1 Găiseni, Școala Gimnazială nr.1 Grădinari, Școala Gimnazială nr. 3 Comana, Liceul Tehnologic nr.1 Comana, Școala Gimnazială ,, Elina Basarab” Herăști, Școala Gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială ,,Nicolae Crevedia” Crevedia Mare (fără structuri), Școala Primară nr.1 Hobaia, Grădiniţa  nr. 1 Pietrişu, Școala Gimnazială ”Drăghici Davila” Găujani (grădiniţa, clasele pregătitoare, cls. a-I– a, cls. a-II– a, cls. a- IV – a, clasele gimnaziale).

Măsurile precizate se aplică începând cu data de 03.11.2020, ora 00.00, pentru o perioada de 14 zile.