Scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Giurgiu pentru reluarea cursurilor după vacanţa şcolară, începând cu data de 13.09.2021

0
233

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

  

COMUNICAT DE PRESĂ 10.09.2021

         Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 10.09.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Giurgiu pentru reluarea cursurilor după vacanţa şcolară, începând cu data de 13.09.2021, după cum urmează:

 

LOCALITATEA DENUMIRE UNITĂȚI ȘCOLARE SCENARII DE FUNCȚIONARE

 

ADUNAŢII-COPĂCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI Scenariul 1
DĂRĂŞTI-VLAŞCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA Scenariul 1
MOGOŞEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI Scenariul 1
VARLAAM GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM Scenariul 1
BĂNEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA Scenariul 1
BĂNEASA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE Scenariul 1
FRASINU ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU Scenariul 1
PIETRELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE Scenariul 1
BOLINTIN-DEAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL Scenariul 1
MIHAI VODĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ Scenariul 1
BOLINTIN-VALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 1
BOLINTIN-VALE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 1
MALU SPART ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART Scenariul 1
CRIVINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA Scenariul 1
SUSENI GRĂDINIȚA SUSENI Scenariul 1
BOLINTIN-VALE LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE Scenariul 1
BUCŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI Scenariul 1
GOLEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA Scenariul 1
OBEDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 OBEDENI Scenariul 1
PODIŞOR ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR Scenariul 1
UIEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI Scenariul 1
VADU LAT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT Scenariul 1
BULBUCATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA Scenariul 1
TEIŞORI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI Scenariul 1
BUTURUGENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI Scenariul 1
BUTURUGENI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 PRISICENI Scenariul 1
PĂDURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PĂDURENI Scenariul 1
POŞTA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 POȘTA Scenariul 1
CĂLUGĂRENI LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI Scenariul 1
CĂLUGĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLUGĂRENI Scenariul 1
HULUBEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 HULUBEȘTI Scenariul 1
UZUNU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 UZUNU Scenariul 1
CLEJANI ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI Scenariul 1
NEAJLOV GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 NEAJLOV Scenariul 1
PODU DOAMNEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PODU DOAMNEI Scenariul 1
COLIBAŞI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COLIBAȘI Scenariul 1
CÂMPURELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CÎMPURELU Scenariul 1
COMANA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 COMANA Scenariul 1
BUDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BUDENI Scenariul 1
FALAŞTOACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA Scenariul 1
GRĂDIŞTEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 GRĂDIȘTEA Scenariul 1
VLAD ŢEPEŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLAD ȚEPEȘ Scenariul 1
COMANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COMANA Scenariul 1
COSOBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSOBA Scenariul 1
CREVEDIA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE Scenariul 1
CREVEDIA MICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ Scenariul 1
DEALU ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 DEALU Scenariul 1
GĂISEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 GĂISEANCA Scenariul 1
SFÂNTU GHEORGHE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SFÂNTU GHEORGHE Scenariul 1
DAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DAIA Scenariul 1
PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PLOPȘORU Scenariul 1
PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 PLOPȘORU Scenariul 1
FLOREŞTI – STOENEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FLOREȘTI Scenariul 1
PALANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PALANCA Scenariul 1
STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 STOENEȘTI Scenariul 1
FRĂTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRĂTEȘTI Scenariul 1
CETATEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CETATEA Scenariul 1
REMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REMUȘ Scenariul 1
GĂISENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂISENI Scenariul 1
CĂRPENIŞU ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 CĂRPENIȘU Scenariul 1
CĂSCIOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CĂSCIOARELE Scenariul 1
GĂUJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI Scenariul 1
PIETRIŞU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PIETRIȘU Scenariul 1
GHIMPAŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHIMPAȚI Scenariul 1
COPACIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 COPACIU Scenariul 1
GHIMPAŢI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 GHIMPAȚI Scenariul 1
NAIPU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NAIPU Scenariul 1
VALEA PLOPILOR ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4 VALEA PLOPILOR Scenariul 1
GIURGIU COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 9 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. MARTIRI BRÂNCOVENI” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA Scenariul 1
GIURGIU GRĂDINIȚA TOP KINDER Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU Scenariul 1
GIURGIU ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS” Scenariul 1
GOGOŞARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI Scenariul 1
IZVORU ȘCOALA PRIMARĂ „MARIN DRĂCEA” IZVORU Scenariul 1
GOSTINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GOSTINARI Scenariul 1
GOSTINARI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 GOSTINARI Scenariul 1
MIRONEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 MIRONEȘTI Scenariul 1
GOSTINU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL MAREȘ” GOSTINU Scenariul 1
GRĂDINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINARI Scenariul 1
TÂNTAVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TÂNTAVA Scenariul 1
ZORILE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 ZORILE Scenariul 1
GREACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GREACA Scenariul 1
HERĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI Scenariul 1
HOTARELE LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE Scenariul 1
HOTARELE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 SCĂRIȘOARA Scenariul 1
IEPUREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IEPUREȘTI Scenariul 1
GORNENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GORNENI Scenariul 1
ISVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE Scenariul 1
IZVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IZVOARELE Scenariul 1
CHIRIACU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CHIRIACU Scenariul 1
IZVOARELE GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE Scenariul 1
JOIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 JOIȚA Scenariul 1
BÂCU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BÂCU Scenariul 1
LETCA NOUĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LETCA NOUĂ Scenariul 1
LETCA VECHE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 LETCA VECHE Scenariul 1
MILCOVĂŢU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MILCOVĂȚU Scenariul 1
MALU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU Scenariul 1
MÂRŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA Scenariul 1
MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU Scenariul 1
MIHĂILEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI Scenariul 1
DRĂGĂNESCU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DRĂGĂNESCU Scenariul 1
MIHĂILEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 TUFA Scenariul 1
NOVACI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 NOVACI Scenariul 1
POPEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POPEȘTI Scenariul 1
OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI Scenariul 1
HOBAIA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 HOBAIA Scenariul 1
OGREZENI GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI Scenariul 1
OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI Scenariul 1
OINACU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OINACU Scenariul 1
BRANIŞTEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BRANIȘTEA Scenariul 1
COMASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 COMASCA Scenariul 1
OINACU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OINACU Scenariul 1
PRUNDU LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 PRUNDU Scenariul 1
PRUNDU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PRUNDU Scenariul 1
PUIENI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 PUIENI Scenariul 1
PUTINEIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PUTINEIU Scenariul 1
HODIVOAIA GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA Scenariul 1
VIERU GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU Scenariul 1
RĂSUCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI Scenariul 1
CUCURUZU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUCURUZU Scenariul 1
ROATA DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS Scenariul 1
CARTOJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR .2 CARTOJANI Scenariul 1
ROATA DE JOS GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ROATA DE JOS Scenariul 1
ROATA DE JOS ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 ROATA DE JOS (CĂTUNU) Scenariul 1
ROATA MICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ROATA MICĂ Scenariul 1
SADINA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SADINA Scenariul 1
SĂBĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂBĂRENI Scenariul 1
SCHITU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN Scenariul 1
BILA ȘCOALA PRIMARĂ „FLORIN NICULESCU” BILA Scenariul 1
CĂMINEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 CĂMINEASCA Scenariul 1
SINGURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SINGURENI Scenariul 1
CRÂNGURI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI Scenariul 1
STEJARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 STEJARU Scenariul 1
SLOBOZIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA Scenariul 1
STĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STĂNEȘTI Scenariul 1
BĂLANU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 BĂLANU Scenariul 1
GHIZDARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GHIZDARU Scenariul 1
ONCEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 ONCEȘTI Scenariul 1
STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STOENEȘTI Scenariul 1
STOENEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TANGÂRU Scenariul 1
TOPORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU Scenariul 1
TOMULEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 TOMULEȘTI Scenariul 1
ULMI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 ULMI Scenariul 1
POENARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POENARI Scenariul 1
GHIONEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR. 4 GHIONEA Scenariul 1
ICOANA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 ICOANA Scenariul 1
TRESTIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI Scenariul 1
DRĂGĂNEASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA Scenariul 1
VALEA DRAGULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA DRAGULUI Scenariul 1
VALEA DRAGULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALEA DRAGULUI Scenariul 1
VĂRĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VĂRĂȘTI Scenariul 1
DOBRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DOBRENI Scenariul 1
VĂRĂŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 OBEDENI Scenariul 1
VÂNĂTORII MICI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VÂNĂTORII MICI Scenariul 1
CORBEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 6 CORBEANCA Scenariul 1
CUPELE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 7 CUPELE Scenariul 1
IZVORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 IZVORUL Scenariul 1
POIANA LUI STÂNGĂ ȘCOALA PRIMARĂ NR. 5 POIANA LUI STÂNGĂ Scenariul 1
VÂNĂTORII MARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VÂNĂTORII MARI Scenariul 1
ZĂDĂRICIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 ZĂDĂRICIU Scenariul 1
VEDEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE” VEDEA Scenariul 1

        Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3 din Ordinul nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină.

Scenariul a fost aprobat pe baza Ordinului nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a incidenţei cumulate la 14 zile pe unităţi administrativ-teritoriale la data de 10.09.2021 înaintată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și pe baza Adresei  Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Vă reamintim că Ordinul nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021 prin care sunt stabilite măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevede următoarele scenarii:

  1. în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2;
  2. în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri în unitățile de învățământ, a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și participarea în sistem on line a tuturor celorlalte categorii de elevi.

 (Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)