DNA - RAPORT ACTIVITATE 2014Şase angajaţi ai Departamentului General de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), printre care trei directori ai instituţiei, au fost puşi sub urmărire penală de procurorii DNA. Toţi sunt acuzaţi că au ascuns banii pentru misiuni în documente false.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia pentru combaterea corupţiei au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de următoarele persoane cu funcţii de conducere în cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.), având calitatea de suspect în cauză:

VĂDUVA RAREŞ, comisar şef, la data faptelor subsecretar de stat la D.I.P.I, ulterior şi în prezent şef al D.I.P.I, cu rang de secretar de stat, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: deturnare de fonduri, fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu, toate în formă continuată, precum şi favorizarea făptuitorului şi obstrucţionarea justiţiei;

NICOLAE GHEORGHE, chestor principal de poliţie, la data faptelor şef al D.I.P.I. cu rang de secretar de stat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dela-pidare, fals intelectual, uz de fals, toate în formă continuată, precum şi două infracţiuni de abuz în serviciu, din care una în formă continuată;

OLTEAN GELU-MARIN, chestor principal de poliţie, la data faptelor şef al D.I.P.I. cu rang de secretar de stat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu;

ZĂRNICĂ NELU, chestor principal de poliţie, la data faptelor şef adjunct al D.I.P.I. cu rang de subsecretar de stat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri în formă continuată, fals intelectual şi uz de fals, în formă continuată;

POPA GHEORGHE, comisar şef de poliţie, la data faptelor şef adjunct al D.G.I.P.I. (structură operativă a D.I.P.I.) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnare de fonduri, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu, toate în formă continuată şi delapidare;

POPA IOAN-DORIN, comisar şef, la data faptelor şef adjunct Diviziune administrativă a D.I.P.I. sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni deturnare de fonduri, delapidare, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu, toate în formă continuată.

În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2014, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale D.I.P.I., suspectul Oltean Gelu-Marin şi-a însuşit suma de 15.000 lei, iar pentru aceasta, într-un raport întocmit ulterior, a atestat în fals existenţa unor cheltuieli operative. Pentru a ascunde delapidarea fondurilor operative, acesta a dispus, nelegal, înregistrarea în evidenţele documentelor secrete de stat ale D.I.P.I., nivelul de clasificare „secret”, a unui înscris care nu conţinea nicio informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale.

În cursul anului 2014, suspectul Popa Gheorghe, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale D.I.P.I., şi-a însuşit suma de 1.500 lei. Totodată, în aceeaşi perioadă, prin aprobarea a două rapoarte, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol care nu au fost circumscrise activităţilor, acţiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operativ, a schimbat destinaţia legală a sumei totale de 1.350 lei, alocate instituţiei pentru cheltuieli operative.

Pentru a ascunde delapidarea şi deturnarea fondurilor operative, acesta a dispus, nelegal, înregistrarea în evidenţele documentelor secrete de stat ale D.I.P.I., nivelul de clasificare „secret”, a unor înscrisuri care nu conţineau nici o informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale. Suspectul Popa Ioan-Dorin, având calitatea de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale D.I.P.I., prin aprobarea unui număr de 100 de rapoarte înregistrate la D.I.P.I. în anul 2014, a schimbat, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol şi pentru înzestrarea instituţiei – cheltuieli care nu au fost circumscrise activităţilor, acţiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operativ, destinaţia legală a sumei totale de 210.045,94 lei, alocate instituţiei pentru fonduri operative. Sub pretextul unor cheltuieli operative, acesta şi-a însuşit suma de 44.833,44 lei. Pentru a ascunde deturnarea şi delapidarea de fonduri, acesta a dispus, cu încălcarea legii, înregistrarea unor înscrisuri care nu conţineau nicio informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale, în evidenţele documentelor secrete de stat ale D.I.P.I.

Folosind acelaşi mod de operare, în cursul anului 2015, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale D.I.P.I., suspectul Nicolae

Gheorghe şi-a însuşit mai multe sume de bani, în total 10.000 lei, iar pentru acesta, în patru rapoarte, a atestat în fals existenţa unor cheltuieli operative. Printr-o dispoziţie emisă în anul 2015, în mod nelegal, a permis distrugerea mai multor rapoarte privind efectuarea unor cheltuieli operative, cu consecinţa vătămării intereselor legitime ale D.I.P.I. de a asigura respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate şi de păstrare a documentelor financiar-contabile justificative.

În cursul anului 2015, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale D.I.P.I., prin aprobarea unor rapoarte, suspectul Văduva Rareş a schimbat destinaţia legală a sumei totale de 13.476,22 lei, alocată instituţiei pentru cheltuieli operative, banii fiind îndreptaţi către cheltuieli de protocol. Necesitatea efectuării unor cheltuieli operative a fost atestată în fals. În acest context, suma de 4.002 lei a fost solicitată printr-un raport, de suspectul

Zărnică Nelu. Pentru a ascunde deturnarea de fonduri, suspectul Văduva Rareş a dispus, cu încălcarea legii, înregistrarea unor înscrisuri care nu conţineau nicio informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale, în evidenţele documentelor secrete de stat ale D.I.P.I. Astfel, a fost cauzată o vătămare a interesului legitim al statului român de a asigura transparenţa utilizării resurselor materiale ale instituţiilor publice.

În cursul anului 2016, suspectul Văduva Rareş, în calitate de secretar de stat în cadrul D.I.P.I., a refuzat, cu încălcarea legii, declanşarea procedurii de declasificare a înscrisurilor reţinute ca mijloace de probă în dosarul nr. 20/P/2016, al Direcţiei Naţionale

Anticorupţie, în scopul excluderii probelor care dovedesc vinovăţia persoanelor inculpate în respectiva cauză penală. Fiind avertizat asupra consecinţelor faptei sale, a refuzat să pună la dispoziţia procurorului o serie de înscrisuri, a căror predare fusese dispusă conform Codului de Procedură Penală, în dosarul menţionat.

La data de 29 august 2016, persoanelor menţionate li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală de suspect şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. În cauză, se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

Pentru fapte similare, NICOLAE GHEORGHE şi ZĂRNICĂ NELU au fost trimişi în judecată într-un dosar din care a fost disjunsă prezenta cauză.

Citind rândurile de mai sus, dar mai ales observând despre cine este vorba, firesc, te întrebi oare, astăzi, în România, în cine să mai ai încredere?!

(Jurnal)