Să cântăm Prohodul…!

0
220

Sfânta şi Marea Vineri este ziua în care a fost răstignit şi a murit Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Această zi este zi aliturgică și nu se săvârșește Sfânta Liturghie, pentru că Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii şi al vinului, iar cele două jertfe nu se pot aduce în aceeaşi zi. În această zi are loc denia ce cuprinde rânduiala Prohodului Domnului, cântări de o frumusețe și profunzime deosebite, care ne aduc aminte atât de durerea nespusă a Fiului lui Dumnezeu pe cruce, cât și de nădejdea în biruința Învierii ce se întrezărește. 

În Sfânta Vineri, are loc în Biserica Ortodoxă denia ce cuprinde cântarea Prohodului Domnului, adică slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos. Textul acestei cântări este împărţit în trei părţi, prima parte având 73 de strofe, a doua parte 60 de strofe şi a treia parte 43 de strofe. Ca și în zilele trecute, participând în chip spirirual la slujebele Bisericii, astăzi putem să fim părtași și altfel la această slujbă, având textul prohodului în față și slujba la tv, radio, sau telefon, putem cânta împreună. Așadar, după ora 17.00 haideți să cântăm: „În mormânt, viață, pus ai fost Hristoase…”. Nimic nu poate să ne oprească din a cânta lui Dumnezeu, din a-L prohodi pe Mântuitorul, în casă, în fața candelei aprinse. Aici puteți găsi textul prohodului: https://doxologia.ro/rugaciune/prohodul-domnului

În această seară, vom vedea că după cântarea prohodul, cu mare tristețe, preoții alâturi de dascălii lor vor înconjura biserica cu Sfântul Epitaf. Epitaful pe care îl poartă preoții simbolizează trupul Mântuitorului. După procesiunea din jurul bisericii, Sfântul Epitaf este așezat pe Sfânta Masă din altar, unde rămâne până la Înălțare. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt. 

Dragi cititori, în această perioadă trebuie să dam dovadă de iubire de aproape poate mai mult ca niciodată, protejându-i pe apropiații noștri, dar și pe noi. Să nu uităm! Cu trupul acasă, cu sufletul în Biserică, cu mintea la DUMNEZEU!

M. D. B.