carte_inchisoare_2016011313Deținuții vor beneficia de un număr fix de zile pentru activitatea de cercetare științifică, indiferent de numărul de lucrări științifice sau de invenții brevetate, potrivit unei Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvern, la legea privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

 Astfel, în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate de către o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de numărul acestora, se consideră maximum 20 de zile executate pe întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite. 

În plus, actul normativ adoptat  de Guvern introduce o nouă procedură a elaborării și validării lucrărilor științifice și invențiilor brevetate de deținuți.

Caracterul științific al lucrărilor elaborate de către deținuți este stabilit, potrivit dispozițiilor legale de drept comun, de către Consiliul Național al Cercetării Științifice, cu sprijinul logistic al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Brevetarea invențiilor se realizează de către Oficiliul de Stat pentru Invenții și Mărci. Pe durata elaborării de lucrări științifice sau de invenții pot fi desfășurate activități lucrative, fără ca acestea să se suprapună și fără ca, însumată, durata desfășurării tuturor acestor activități să depășească durata prevăzută în legislația muncii.

Lucrările științifice se pot elabora numai în domeniile și specializările universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare. În cazul lucrărilor științifice sau invențiilor brevetate realizate în coautorat, numărul zilelor considerate ca executate se împart proporțional la numărul de coautori. În cazul în care mai mulți coautori sunt persoane private de libertate, procedura se aplică în mod individual fiecărui coautor. Reglementările vor intra în vigoare începând cu 31 august. Ulterior adoptării și până la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență, vor fi elaborate norme de aplicare a noilor reglementări.

 (Jurnal)