„Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de 500 de milioane de euro pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite în România.

Până la 30 iunie 2026, proprietarii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire vor fi sprijiniți în vederea creării de noi suprafețe împădurite, ceea ce va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung. Proprietarii publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalitățille, precum și asociațiile acestora vor primi sprijin sub forma unor granturi directe.

Proprietarii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 hectare, pentru a beneficia de ajutor. Beneficiază de ajutor și cei care creează cordoane forestiere (rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. Pentru a beneficia de ajutor, ei trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. Împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră din România, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor.

Schema de ajutorare a fost aprobată în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Măsura va fi finanțată integral prin Mecanismul de Redresare și Reziliență”.

(Dan Motreanu- europarlamentar și vicepreședinte PNL)