Persoanele care, din diferite motive, decid să se pensioneze mai devreme, adică înainte de împlinirea vârstei legale de retragere din activitate, nu mai pot cumula pensia cu anumite venituri, pentru că riscă suspendarea dreptului la pensie. 

 Această interdicție se regăsește în Legea pensiilor, încălcarea ei conducând la suspendarea dreptului de pensie din ziua următoare momentului în care a început cumulare cu alte venituri. Concret, pe exemple. Astfel, cine s-a pensionat anticipat nu mai poate lucra în baza unui contract de muncă, veniturile salariale neputând fi câștigate în paralel cu pensia anticipată sau parțială. De asemenea, nu se poate cumula salariul dintr-un raport de serviciu cu acest tip de pensie. De exemplu, funcționarul public nu mai poate continua munca și primi și pensie anticipată în același timp.

Cu cinci ani înainte…

Pensia anticipată sau parțială nu se poate cumula nici cu veniturile din activități în funcții elective, excepție făcând indemnizația de consilier local/județean. De asemenea, nu se poate cumula nici cu veniturile obținute din numirea în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului.În fine, cumulul este interzis și cu veniturile obținute de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti. Pensia anticipată se poate obține cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare. Spre deosebire de pensia anticipată simplă, la pensionarea anticipată parțială e nevoie de un stagiu de cotizare ceva mai mic.

(JURNAL)